ИНТРО С ИКОНКАМИ


DESPRE COSMOENERGETICĂ

Cosmoenergetica in Romania

Denumirea Cosmoenergetica, constă din două cuvinte, cosmos şi energetica. Cuvântul COSMOS, este de origine greacă şi înseamnă - structura lumii, univers, spaţiul înconjurător. Iar termenul ENERGETICA - parte a fizicii, care studiază manifestările diferitelor forme de energie, sursele de energie și posibilitățile de folosire ale acestora. Reiese, că cuvântul Cosmoenergetica, se interpretează ca lumea din jurul nostru şi diversitatea formelor de energie din care această lume este creată, precum şi posibilităţile de folosire ale acestora în viaţă.

Cosmoenergetica a fost fondată la începutul anilor 90 al secolului trecut de către savantul rus, Vladimir Petrov. Fondatorul sistemului a fost pasionat din tinerețe de diverse tehnici și practici energetice și ezoterice. A studiat și a primit inițieri în diferite școli și centre internaționale de profil: școli de yoga, tehnici de vindecare, practici tabibe, practici shamanice, diverse centre ezoterice, școli de parapsihologie, școli de bioenergie, centre de dezvoltare a capacităților paranormale ș.a.

Vladimir Petrov fiind o persoană multilateral dezvoltată, cu o voinţă puternică, o persoană activă şi neliniştită, în sensul explorării şi realizării de noi cunoştinţe, cu ajutorul capacităţilor sale extraordinare de operare cu energiile, a format o sinteză din toate cunoștințele obținute și experimentate, inclusiv din realizările și descoperirile sale, și a creat un sistem armonios unic, pe care l-a numit Cosmoenergetica.

Putem defini Cosmoenergetica, ca fiind un sistem integral de cunoştinţe, care conţine blocuri sistematizate de câmpuri energetice (frecvențe), anumite metode şi tehnologii de operare şi aplicare a acestor câmpuri energetice cu ajutorul forţei psihice a cosmoenergetului, energii care pot fi utilizate eficient pentru soluţionarea diferitor probleme şi obiective, practic în majoritatea sferelor de activitate socială.

Frecvenţele au fost sistematizate în patru blocuri de frecvenţe: Blocul Terapeutic, Blocul Magic, Blocul Magistrului, Blocul Huta. Floarea de Foc și Grupul Zoroastrian sunt practici independente, perfecționate și popularizate de Vladimir Petrov, care la fel fac parte din cosmoenergetică, în sens larg al cuvântului.

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

HTML Website Maker