ИНТРО С ИКОНКАМИ

COSMOENERGETICA, FIZICA ȘI ARHITECTURA ENERGO-INFORMAȚIONALĂ A UNIVERSULUI 

COSMOENERGETICA, FIZICA ȘI ARHITECTURA ENERGO-INFORMAȚIONALĂ A UNIVERSULUI

28.07.2020

Autor: Slava Gurschi


În vara anului 2006 am avut fericita ocazie de a participa la trei expediții științifico-practice de dezvoltare personală sub îndrumarea învățătorului meu, Vladimir Petrov. 40 de zile în mediul naturii. Practici, traininguri, inițieri zilnice, comunicare, schimb de informații și experiență. Toate aceste activități m-au marcat puternic și din temelie mi-au schimbat cursul vieții.

După ce am revenit acasă am început să observ chestii ciudate, stranii, neordinare. În timpul exersării frecvențelor, stând în picioare, cu ochii închiși, am început să văd hexagoane de culoare purpurie-mov. Cu ochii deschiși la fel le vedeam. Pe lângă asta, apăreau fluxuri de particule mărunte, cu vectorul de sus în jos, parcă ploua sau ningea mărunt și dens. Mai vedeam și alte ”ciudățenii”, puncte luminoase, linii verticale, ceață ș.a. Am început să-mi pun întrebări legate de aceste viziuni. Ce inseamnă? Care le este rolul?

Au trecut ani de zile până când am ajuns la o interpretare cât de cât să mă satisfacă. Și aceste cunoștințe le primeam picătură cu picătură, ca pe niște revelații. Fiind acuma, în anul 2020, acest puzzle a prins o formă integră, coerentă și inteligibilă. Ceea ce am descoperit poate fi înțeles și de un adolescent. În această lucrare va fi expusă o viziune nouă, privind natura și fizica frecvențelor cosmoenergetice, bazată pe experiența proprie. Eu, Slava Gurschi, îmi exprim convingerile și gândurile personale despre tema lucrării în cauză și nu susțin că este o interpretare definitivă și exhaustivă a subiectului!

Mulți nu înțeleg sau înțeleg foarte neclar ce înseamnă energia și informația din care totul este creat, și ce înseamnă matricea structurală, rețeaua informațională și centrul de comandă al organismului. În studiul în cauză, vom aplica regula Divide et impera, sau separă și stăpânește. Divide et impera se bazează pe principiul descompunerii problemei în două sau mai multe subprobleme (mai ușoare), care se rezolvă. Deci, să examinăm pe rând, ce este energo-informația și matricea structurală?

ENERGIA ȘI INFORMAȚIA

Practic este imposibil să separăm energia de informație, ele coexistă împreună, ca un tot întreg. Fiecare particulă energetică are o matrice informațională structurală. Matricea informațională structurează energia, o înzestrează cu anumite funcții și calități. Din punct de vedere energetic, corpul nostru, la nivel fizic, este o masă de materie densă, iar din punct de vedere informațional, MATRICEA STRUCTURALĂ face din acest ”boț de lut” un organism sau mecanism, cu organele și sistemele sale de funcționare. Ca să simplificăm lucrurile, vom desemna în continuare energo-informația prin termenul ENERGIA.

Fiecare obiect și ființă, stea, planetă, om, animal, pasăre, insectă, arbore, plantă, piatră generează un câmp energetic, sau aură. De ex. cu ajutorul tehnologiei Kirilian se poate de înregistrat aceste emanații de lumină. Pământul are atmosferă care de fapt și este aura energetică a planetei. Toate obiectele și ființele de pe Terra sunt pătrunse și alimentate de aura vie a mamei noastre planetare. Însă, vital, existența Pământului depinde de energia sau lumina solară. Dacă Pământul este mama noastră, păi Soarele este tatăl nostru. Soarele la fel depinde de planetele care-l înconjoară, de câmpurile electromagnetice pe care le generează prin rotație. Dacă să privim per-ansamblu, sistemul nostru solar la fel are o traectorie în Univers, și este într-un schimb energetic cu alte sisteme și galactici.  

Deci omul are două surse principale de energie: ENERGIA PĂMÂNTULUI și ENERGIA SOARELUI. Un clarvăzător poate vedea energia în forma unui flux dens de microparticule (o ninsoare abundentă dar cu fulgi mărunți), cu direcția orientată de sus în jos. Fluxul energetic solar este mai concentrat, mai consistent, mai dens, mai puternic decât fluxul terestru. Însă conținutul fluxului terestru (încărcătura lui) este mult mai bogat din punct de vedere informațional, în comparație cu cel solar, care este practic omogen (fotoni de lumină).

Omul primește energia solară prin POLUL DE SUS al aurei sale, iar energia terestră pătrunde prin POLUL DE JOS. Acest proces se poate observa mai bine în cazul unui copac, care prin rădăcină ia energia pământului, iar prin ramuri și frunze primește energia sau lumina solară.

MATRICEA STRUCTURALĂ, REȚEAUA INFORMAȚIONALĂ ȘI CENTRUL DE COMANDĂ

După cum s-a vorbit anterior, fiecare particulă are o matrice structurală. Celula este formată dintr-un grup de particule. Un organ este format dintr-un grup de celule. Un sistem de organe este format dintr-un grup de organe. Un organism este format dintr-un grup de sisteme. Atât la nivel individual cât și de grup, fiecare obiect are o MATRICE STRUCTURALĂ.

Ca să înțelegem mai bine constituția Universului și mecanismele de funcționare a fenomenelor facem o paralelă cu anatomia și fiziologia omului. Nu în zadar înțelepții antici spuneau, dacă dorești să cunoști Universul trebuie să începi cu tine, să-ți cunoști interiorul, iar apoi vei cunoaște și ceea ce se petrece la exterior.

Omul, din punct de vedere fizic, este un mecanism biologic complicat. Fiecare organ și sistem din organism își are rolul său. Dacă să ne referim la sistemul nervos, există un centru operațional și de comandă (sistemul nervos central), care prin rețeaua de nervi distribuită și ramificată în tot organismul (sistemul nervos periferic), prin semnalele trimise gestionează procesele vitale, menținând homeostaza organismului, echilibrul intern al corpului. Totodată, sistemul nervos participă în procesul de percepere și prelucrare a datelor din mediul exterior prin cele 5 simțuri de bază.

La nivelul subtil, sistemul nervos periferic al aurei (obiectelor și ființelor din Univers) se prezintă ca o rețea-matrix. Un clarvăzător o percepe în formă de plasă de hexagoane tridimensională sau faguri de culoare purpurie-mov, care sunt distribuite în fiece punct al aurei, pătrund în toate sistemele, organele și celulele corpului. Prin aceste hexagoane, ca prin cablu, circulă informația emisă de centrul operațional și de comandă (sistemul nervos central). Deci CENTRUL DE COMANDĂ și REȚEAUA INFORMAȚIONALĂ sunt părți integrante ale MATRICEI STRUCTURALE a organismului. 

Centrul de comandă

CENTRUL DE COMANDĂ (creierul și măduva spinării)

CENTRUL DE COMANDĂ activează în două regimuri. REGIM SUBCONȘTIENT (în mod automat) și REGIM CONȘTIENT (rațiunea și voința). Fiziologic, impulsurile neuronale, ritmul cardiac, respirația, secreția hormonală și alte procese autonome din organism funcționează non-stop, în regim subconștient. Aceleași procese au loc și la nivelul subtil, metabolismul energetic fiind reglat de centrul de comandă prin emiterea în continuu a semnalelor informaționale prin REȚEAUA HEXAGONALĂ a aurei. Energia ambelor fluxuri, particulele terestre și fotonii solari, curg și umplă structura aurei tot timpul, asigurând-o cu energie și cu toată materia necesară (MATERIAL ENERGO-INFORMAȚIONAL) pentru menținerea vieții. 

REȚEAUA INFORMAȚIONALĂ

În afară de asta, omul este o ființă rațională și emoțională, care gândește și simte. Gândurile și emoțiile la fel participă în procesele vitale ale organismului. Fluxurilor energetice, solar și terestru, nu le pasă de calitatea gândurilor și emoțiilor, ele își ”fac treaba” în continuu alimentând sistemul. Să mergem de la subtil la fizic. De ex. omul simte o frică, și impulsurile sau semnalele de frică, emise de centrul de comandă, ca curentul încep să circule și să umple rețeaua informațională a aurei (rețeaua hexagonală), iar materia (energia celor două fluxuri) realizează, ”dă viață” fricii, care structurează câmpul energetic, făcând ca puterea fricii să crească. Se vor declanșa mecanisme de protecție, câmpul persoanei va începe să se strângă, se va micșora în volum, pentru a fi mai dens. La nivelul fiziologic se vor produce schimbări chimice în organism, suprarenalele vor ”arunca” în sânge anumite substanțe, ritmul cardiac și respirația se va mări, va apărea transpirația etc. În calitate de ”materie primă” pentru toate aceste procese, care au fost provocate de emoția fricii, pe plan subtil, va servi energia terestră și solară. Analogic, ca exemplu poate fi un dispozitiv electric, unde: procesorul este centrul de comandă (rațiunea, voința), comunicațiile și cablurile prin care circulă impulsurile de la procesor – rețeaua informațională hexagonală, și curentul electric – materia sau energia care realizează comenzile, dând viață proceselor.

Dacă să simplificăm și mai mult. Există un sistem sau un mecanism – corpul sau organismul omului. Pentru menținerea vieții a acestui sistem trebuie permanent să circule energia. Procese analogice se produc în digerarea și asimilarea hranei, când organismul ia toate elementele nutritive necesare pentru menținerea activității vitale a corpului.

ENERGIA SOLARĂ este omogenă, însă când nimerește în sistem, calitatea ei este modulată de informația care circulă prin rețeaua hexagonală. Această informație este emisă de centrul de comandă (sistemul nervos central – creierul și măduva spinării) în mod autonom sau conștient. Energia solară datorită intensității sale, mai mult servește drept ”combustibil” pentru construirea celulelor noi, asemănător procesului de fotosinteză la plante. Și pe timp de noapte fluxul fotonilor solari continuă să fie activ, evident este mai slab, decât în timpul zilei.

ENERGIA TERESTRĂ, în comprație cu cea solară, este mult mai variată. Cunoaștem de la școală despre elementele chimice din tabelul periodic. La nivel subtil energia terestră la fel conține în masa sa diverse particule sau elemente de o anumită calitate sau încărcătură informațională. Și așa cum planta prin rădăcină extrage din pământ substanțele minerale și nutritive pentru menținerea vieții, tot așa și aura umană primește prin polul de jos particulele și elementele sau MATERIA ENERGETICĂ TERESTRĂ necesară pentru menținerea proceselor vitale în organism. Cu toate acestea, atât energia solară, cât și cea terestră, este gestionată și structurată de centrul de comandă, prin rețeaua informațională hexagonală a aurei. În procesul de administrare și structurare a energiei mai participă și CHAKRELE, anumite centre sau transformatoare care conferă o anumită calitate energiei primite pentru homeostaza organismului (despre CHAKRE).

Sistemul va primi și prelucra un VOLUM LIMITAT de energie. De ce limitat? Nu poți susține că vei mânca 3 kilograme de cartofi la o masă, vei mânca cel mult 300 - 500 de grame, și dacă vei mânca mai mult îți va fi rău. Sau nu putem să inspirăm un volum mai mare de aer în plămâni. Și chiar dacă vom respira mai adânc și mai des vom supraoxigena sângele, ceea ce nu este de dorit. Orice exces dăunează. Cam tot așa constau chestiile și cu energia. Centrul de comandă este inteligent și știe de câtă energie și de ce caliatate are nevoie sistemul său, el are grijă să mențină echilibrul sănătos de energie.

În viața omului există mulți FACTORI CARE DEZECHILIBREAZĂ homeostaza energetică a organismului. Ecologia, stresul, emoțiile și mentalitatea negativă, educația și imprinturile primite în copilărie, modul de viață agitat și nesănătos - toate acestea lasă urmele sale distructive în organism și pentru a repara mecanismul, se cer anumite mijloace, metode, instrumente. Majoritatea găsesc scăparea în medicină și farmacologie. Alții preferă remedii de ordin holistic. Cosmoenergetica face parte din categoria tehnologiilor energo-informaționale holistice. Frecvențele cosmoenergetice constituie un ajutor eficient în restabilirea și armonizarea sistemului energetic.

FRECVENȚELE COSMOENERGETICE

Se ivește logic întrebarea, pentru ce mai avem nevoie de frecvențe cosmoenergetice dacă centrul operațional de comandă al organismului singur gestionează perfect toate procesele? Anume din cauza FACTORILOR DISTRUCTIVI enumerați mai sus centrul de comandă întâlnește greutăți în menținerea echilibrului organismului. Apar diferite disfuncții în mecanismele organismului, blocaje ale centrelor și meridianelor energetice, scade capacitatea de protecție și alte probleme sistemice funcționale.

În fiecare clipă, non-stop, 24 din 24 de ore, centrul de comandă emite mii de comenzi (impulsuri) și procesează un volum imens de informații. Vladimir Petrov, ca un hacker, a avut abilitatea de a ”sparge” softul centrului informațional de comandă și a găsit cheile de activare, la voința sa, a anumitor PROGRAME sau COMENZI. De ex. programa de eliminare a blocajelor energetice (frecvența Firast), programa de menținere a sistemului digestiv (frecvența Risur), programa de menținere a sistemului respirator (frecvența Ural), programa de menținere a sistemului sangvin (frecvența Kraon), programa de menținere a sănătății organismului în general (frecvența Farun-Buddha) ș.a.m.d. Prin aceste frecvențe, cosmoenergetul, în mod ”artificial” activează și amplifică acele programe și comenzi pentru înlăturarea blocajelor și menținerea acelor părți sau mecanisme ale organismului, cu care centrul de comandă nu se isprăvește. Părintele cosmoenergeticii a făcut posibil ca unele procese autonome, care se gestionează de sistemul nervos central în mod automat, să fie activate în SFERA CONȘTIENTULUI, la propria voință.

Legătura între mama și copilul său este cea mai puternică. Tot așa și legătura omului cu mama sa astrală Terra este adâncă și pătrunzătoare. Pământul ne oferă tot de ce avem nevoie: mâncare, apă, haine, casă etc. Iată de ce frecvențele cosmoenergetice sunt programate astfel încât să ”conlucreze” mai mult cu energia terestră, să asigure viața omului cu elemente și particule energetice pământești.

Concluzionăm că frecvențele cosmoenergetice, nu conțin caatare energie. FRECVENȚELE SUNT STRUCTURI INFORMAȚIONALE, programe, care fiind activate în organism, reglează și mențin procesele vitale din sistem prin gestionarea eficientă a ENERGIEI terestre și solare.

CONȘTIINȚA COLECTIVĂ

În această lucrare am vorbit despre rolul conștientului și subconștientului în administrarea proceselor din organism. Mai există încă două dimensiuni denumite CONȘTIINȚA COLECTIVĂ și CONȘTIINȚA SUPREMĂ.

Fiecare matrice energo-informațională individuală a ființelor este unită la rațiunea sau conștiința colectivă. Ca exemplu, vă aduc un stol de păsări, care manevrează organizat, ba rotindu-se, ba virând dintr-o parte în alta, sau un grup de sute de pești care iarăși se mișcă ordonat. Cine conduce cu aceste mase biologice? Plantele, insectele, păsările, animalele, oamenii, planetele, sistemele planetare, galacticile - fiecare ființă are rețeaua sa colectivă. Această rețea iarăși arată în formă de o plasă trideminsională de hexagoane care pătrunde tot spațiul sau arealul de viețuire a ființelor. La rândul său, toate conștiințele colective fac parte ditr-un organism unic, Universul, Cosmosul, Conștiința Supremă. Deci fiecare ființă dispune de aură personală sau individuală (rețea informațională, sistem nervos), apoi fiecare specie sau categorie de ființe, în parte, este unită într-un câmp colectiv – aură comună care dispune de o rețea informațională colectivă. Și toate rețelele colective a tuturor categoriilor sunt unite într-o rețea unică – Universum.

EGREGORII – sunt rețele informaționale colective. Un fel de comunități informaționale axate pe anumite domenii. Cosmoenergetica la fel are propriul egregor sau rețea informațională colectivă. Aplicând principiul ”unde-s mulți puterea crește” în Cosmoenergetică, formând o comunitate, un număr critic de cosmoenergeți ar fi în stare să facă minuni, mult din ceea ce se crede azi că este imposibil ar deveni real. Chiar dacă oamenii vorbesc limbi diferite, LIMBAJUL FRECVENȚELOR COSMOENERGETICE ESTE UNIC!

Școala de cosmoenergetică ”Vladimir Petrov”, periodic, desfășoară evenimente , cursuri, tabere, traininguri în București, Brașov, Piatra Neamț. Toți care doresc să facă parte din colectivul nostru de cosmoenergeți, un colectiv de persoane progresiste cu sufletul luminos, sunt așteptați cu brațele deschise! 

Conducătorul Școlii de cosmoenergetică ”Vladimir Petrov”,
Slava Gurschi 

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Drag and Drop Website Builder