ИНТРО С ИКОНКАМИ


FRECVENȚELE COSMOENERGETICE 

Cosmoenergetica in Romania


| BLOCUL  BUDDHIST | BLOCUL  MAGIC | BLOCUL  MAGISTRULUI | BLOCUL HUTTA |

Din fizică cunoaștem, că câmpul electromagnetic sau energetic al fiecărui obiect oscilează (vibrează) într-o anumită tonalitate. Iată de ce energiile cosmoenergetice poartă denumirea de frecvențe.

Există trei surse ale frecvenţelor cosmoenergetice:

1. Stările psiho-emoționale dezvoltate și cultivate, prin anumite tehnici, inclusiv meditație, de anumite centre și școli de dezvoltare spirituală și energetică, care de-a lungul timpului s-au înregistrat în câmpul informațional al Terrei. Stări-etalon de sănătate, stări emoționale, stări parapsihologice, stări de armonie spirituală, stări paranormale ș.a., care se transmiteau prin inițieri din generație în generație, în care a fost inițiat și Vladimir Petrov, fondatorul cosmoenergeticii;

2. O parte din frecvențe sunt de origine terestră, adică sunt emanate de Pământ;

3. O parte din frecvențe provin de la planetele sistemului nostru solar.

Inițierea în frecvențe se efectuează în felul următor. Progresorul în cosmoenergetică, printr-un impact (efect) puternic al frecvenţelor realizat asupra corpului energetic al neofitului, intensificând învelişurile energetice (câmpurile), întroduce pe matricea informaţională a subconştientului frecvenţele energo-informaţionale respective, ulterior mecanismul începe să funcţioneze în direcţia opusă, se activează matricea informaţională a subconştientului, şi se produc modificările impuse în structura energetică a câmpului.

Mai simplu, actul de iniţiere poate fi descris asemenea procesului de înregistrare a informaţiei din calculator pe un CD disc. Progresorul întâi activând frecvenţele necesare (funcţia Copy) le transmite iniţiatului (funcţia Paste), le copie de pe cîmpul său energetic şi le transpune pe câmpul energetic al iniţiatului.

Fiecare frecvenţă are numele său propriu, parola de activare.

Cum funcţionează frecvenţele. Activarea frecvenței se produce în felul următor:

1. Frecvența se declanșează dintâi în câmpul energetic sau aura cosmoenergetului. Cosmoenergetul (operatorul) prin parolă, deschide frecvenţa de care are nevoie;

2. După principiul rezonanței, energia ”pornită” în interior, întră în contact cu sursa frecvențelor din spațiul exterior și se produce activarea fluxului energetic.

Este cunoscut faptul, că tot ce ne înconjoară este energie şi informaţie. În cosmoenergetică sunt frecvenţe cu un conţinut mai mare sau mai mic de informaţie. De ex. frecvenţele utilizate în terapie conţin informaţia organismului perfect sănătos. Însă, există frecvenţe, care conţin puţină informaţie şi au un procent sporit de energie, cum ar fi frecvenţa Piramida de aur. Ultima, din cauza conţinutului său energetic bogat, poate fi folosită pentru modelarea situaţiilor din viaţă, adică informaţia este structurată de operator (şirul de evenimente – ceea ce doreşte să obţină), iar energia pentru realizarea obiectivelor (dorenţelor, scopurilor) este asigurată de frecvenţă. Frecvențele Blocului Hutta la fel conțin un nivel înalt de energie în comparație cu alte frecvențe.

S-a dovedit, prin experimente de laborator, că fiecare frecvență cosmoenergetică utilizată în terapie, formează în organism anumite elemente chimice. De ex. frecvența Kraon, care tratează bolile sistemului sangvin, formează fierul în sânge, frecvența Firast mărește nivelul de Ph alcalin în organism, frecvența Farun-Buddha formează zincul, frecvența Sv. Moisei formează selenul, Sv. Buddha - calciul.

Frecvențele cosmoenergetice, din punct de vedere energetic, mai pot fi împărțite convențional în ”acide” (cu semnul minus) și ”alcaline” (cu semnul plus). Frecvențele ”acide” au calitatea de a purifica organismul (apă moartă) iar cele ”alcaline” au calități de regenerare și recuperare (apă vie). Blocul Buddhist și Blocul Hutta fac parte din categoria frecvențelor alcaline, iar Blocul Magic și Blocul Magistrului sunt preponderent acide, cu unele excepții.

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder