ИНТРО С ИКОНКАМИ

HUTTA
- PARTEA GENERALĂ -

31.10.2023

Autor: Slava Gurschi

Dedicat memoriei învățătorului meu, fondatorului cosmoenergeticii, academicianului Vladimir Petrov (22.02.1958 - 05.05.2007).

Doamnelor și domnilor, vă prezint cu plăcere o lucrare, despre un sistem interesant din domeniul tehnologiilor info-energetice, denumit Hutta. Prima parte, generală, va fi consacrată genezei acestui sistem, principiilor și mecanismului de funcționare, conceptelor generale despre dezvoltarea și domeniile de aplicare a frecvențelor Hutta în diverse sfere ale vieții umane. Structura corpului uman, ca și structura spațiului din jurul nostru, este de mai multe nivele. Viața umană este complexă, curge în mai multe dimensiuni, și din această cauză, pentru o înțelegere mai bună și mai completă a ceea ce sunt frecvențele Hutta, a mecanismelor de funcționare și interconexiune cu omul, această lucrare va dezvălui toate aceste aspecte prin interpretarea mai multor planuri ale realității noastre, și anume: lumea particulelor de gaze atmosferice, lumea particulelor de lumină (fotoni) și interacțiunea cu centrele și învelișurile energetice ale organismului uman.

Geneza

După cum știți, academicianul Vladimir Petrov a adus o contribuție majoră și semnificativă la crearea și dezvoltarea sistemului de cunoștințe numit Cosmoenergetica și este considerat pe drept fondatorul acestei științe. La sfârșitul anilor 90 ai secolului trecut, savantul V. Petrov, a finalizat dezvoltarea unui nou sistem și anume blocul (grupul) info-energetic a frecvențelor Hutta. Prin cunoașterea directă și viziunea energetică, părintele cosmoenergeticii a descoperit peste 800 de frecvențe. La identificarea frecvențelor Hutta și la citirea inițială a informațiilor din acestea, V. Petrov a efectuat lucrări selective, a inclus în bloc, pentru viitor, doar acele frecvențe, care aveau un impact pozitiv și constructiv (pozitiv) asupra structurii info-energetice umane și a altor obiecte de influență (plante, animale, spațiu etc.), deoarece datorită volumului lor extins, interpretarea frecvenţelor, decodificarea lor, a necesitat mult timp. V. Petrov a descifrat și a dezvăluit potențialul unei mici părți din blocul de frecvențe, restul lucrului a fost încredințat elevilor săi avansați. La acel moment, acest bloc nu fusese încă studiat și dezvăluit pe deplin.

Fiecare frecvență are o interpretare grafică, anumite forme geometrice tridimensionale sau imagini holografice, care au culori și configurații diferite, aproximativ așa cum arată în natură (așa le citește creierul). La începutul anilor 2000, fondatorul sistemului Hutta a început să-l dea discipolilor săi și le oferea foarte puține informații despre frecvențe, despre modul de funcționare și aplicare, spunând că la momentul potrivit totul va deveni clar și că acest bloc se va dezvălui el însuși în toată splendoarea, când pe planetă va exista o creștere a dezastrelor naturale. Acum înțeleg, ce a vrut să spună Vladimir Petrov, când spunea de fiecare dată că Blocul de frecvențe Hutta este destinat perioadei de catastrofe. Mai jos voi oferi explicații despre natura frecvențelor Hutta, iar din aceasta va deveni clar, că creșterea activității Soarelui, schimbarea polilor Pământului, deplasarea plăcilor continentale, fluctuațiile fondului de frecvență planetar nu vor afecta funcționarea frecvențelor Hutta, deoarece cu toate aceste schimbări active, frecvențele Hutta vor rămâne întotdeauna relevante și funcționale.

Gaze + fotoni = Hutta

Din fizică știm că atmosfera Pământului este formată în principal din gaze și diverse impurități (praf, picături de apă, cristale de gheață, săruri marine, produse de ardere). Concentrația gazelor care formează atmosfera este aproape constantă, cu excepția apei (H2O) și a dioxidului de carbon (CO2). Aici vom vorbi mai mult despre gazele atmosferice care umplu întreg spațiul nostru de viață.

Gazul (starea gazoasă) este una dintre cele trei stări agregate ale materiei, caracterizată prin legături foarte slabe între particulele sale constitutive (molecule, atomi sau ioni), precum și prin mobilitatea lor ridicată. Starea gazoasă este cea mai comună stare a materiei din Univers (materie interstelară, nebuloase, stele, atmosfere planetare etc.). Proprietățile chimice ale gazelor și ale amestecurilor lor sunt foarte diverse - de la gaze inerte cu activitate scăzută, la amestecuri de gaze explozive. Conceptul de „gaz” este uneori extins nu numai la legături de atomi și molecule, ci și la formații de alte particule [cuantice] elementare (adică, un sistem cuantic) - fotoni, electroni, particule browniene, precum și plasmă.

Din ce este alcătuit corpul uman? Pe lângă faptul că, ca orice materie, corpul uman este alcătuit din cărămizi – atomi. Atomii de același tip diferă prin numărul de particule elementare care îi alcătuiesc, adică au proprietatea de izotopie. Pentru a simplifica matematic cifrele, să ne imaginăm o persoană a cărei greutate este de 50 kg. Apoi oxigenul, carbonul, azotul și hidrogenul reprezintă un total de 48,3 kg. Toate celelalte elemente - 1,7 kg. Astfel, vedem că o persoană este formată și din gaze.

Viteza fotonilor corespunde vitezei luminii. Cel care vede acest lucru îl percepe ca pe un flux de lumină care curge, ca o ploaie de microparticule de lumină. Viteza gazelor este de asemenea mare, dar gazele, spre deosebire de fotoni, se mișcă într-o ordine haotică. Gazele ușoare se ridică, gazele grele cad.

Din cursul de fizică știm că energia în forma sa pură nu există în natură; tot ceea ce ne înconjoară, inclusiv lumea materială, constă din energie și informație. ENERGIA este un purtător de informații, iar INFORMAȚIA conferă parametri calitativi energiei - structura, forma, programul de dezvoltare etc.

Spre deosebire de particulele de lumină solară, particulele de gaz sunt diverse din punct de vedere informațional. Interacțiunea dintre aceste două particule, lumina (fotoni) și gazele produc un produs numit frecvențe Hutta. Razele de lumină ale soarelui care trec prin particulele de gaz le umplu cu o încărcătură. Pe peretele sau învelișul particulelor de gaz, sub influența fotonilor luminii, este imprimată o imagine a frecvenței, care este citită de văzător sub formă de semne geometrice. Astfel, fotonii „învie”, dau putere și viață (energie) particulelor de gaz (informației), formând împreună, multe formațiuni individuale (frecvențe).

Gaze atmosferice

Pământul atrage ca un magnet fluxul particulelor solare (ploaie de energie), care cu viteza luminii pătrunde și acoperă spațiul nostru. Cosmoenergetul dispune de sute de frecvențe Hutta. Cu ajutorul unei imagini mentale care seamănă cu o grilă trideminsională, el poate selecta frecvența de care are nevoie din fluxul general de energie care curge. Astfel din haos va ieși ordinea. Folosind grila trideminsională, cu o frecvență metodic-multiplicată în ea (semne geometrice), operatorul este capabil să eficientizeze sau să organizeze fluxul de informații energetice în limite strict definite asupra obiectului de influență, structurându-l astfel (pe un pacient, pe o pădure, pe un lac).

V. Petrov a citit informațiile din particule, a simțit cu corpul efectul energetic pe care îl provoacă frecvențele și a realizat perspectivele largi de utilizare a acestor frecvențe în aspectul practic. De fapt, fotonii conțin puțină informație; informația principală este furnizată de particulele telurice (gazele atmosferice). Gazele în cazul nostru sunt purtători de informații (informative), iar fotonii fiind energie pură, învie, dau viață gazelor. Ca exemplu putem aduce lemnul, care în urma arderii, elimină fum în atmosferă, miliarde de gaze umplute cu informațiile acumulate de copac de-a lungul perioadei de viață. Dar, chiar dacă luăm în comparație frecvențele cosmoenergetice și frecvențele Hutta, primele sunt mai informative, iar cele din urmă sunt mai energice, adică în ceea ce privește conținutul, energia predomină semnificativ asupra informației.

Frecvențele Hutta și fotosinteza

Pentru mulți, ideea că întreaga noastră lume, inclusiv corpul uman, este formată din gaze, poate deveni neobișnuită și neclară. Să privim la Hutta dintr-un unghi diferit, cred că termenul de fotosinteză va fi mai mai clar pentru cititor. Fotosinteza este un proces prin care se convertește energia luminii în energia legăturilor chimice ce poate fi eliberată mai târziu pentru a alimenta activitățile organismelor (clorofilă în plante, bacterioclorofilă și bacteriorhodopsină în bacterii).

Foton de lumină
Foton de lumină

Fotonii, cuplați cu corpusculii de gaz (în cazul nostru, frecvențele Hutta) oferă energie pentru formarea celulelor. Fără Soare, viața pe Terra ar fi imposibilă. Fiecare frecvență Hutta sau complex de frecvențe, are propriul spectru de influență asupra organelor și sistemelor individuale ale corpului, furnizează energie de înaltă calitate pentru nevoile unui anumit sistem al corpului, asigurând astfel procesul de formare și diviziune adecvată a celulelor din corpul uman.

La nivel subtil, info-energetic, corpul uman dispune de anumite microorganisme (microcentrale energetice) responsabile de acumularea, asimilarea și generarea de energie pentru întreținerea vitală a organismului, ceva asemănător mitocondriilor. Acestea funcționează ca bateriile solare, acumulează materia fotonică+gazele (în cazul nostru frecvențele Hutta) și o sintetizează în energia necesară pentru alimentarea și formarea celulelor organismului uman.

Mecanismul de funcționare a sistemului

Trebuie să fii pregătit pentru Hutta. De obicei, în Hutta se inițiază cosmoenergeții avansați, după nivelul de magistru. În unele cazuri pot avea nivelul de master, dar cu o experiență de lucru solidă. Pentru ca să întri în rezonanță cu frecvențele Hutta cosmoenergetul trece printr-un proces de acordare cu aceste energii. Inițierea în Hutta durează trei zile. Dar acest lucru nu este suficient, mai trebuie să treci prin procesul de pregătire și exersare. Pentru a evita nemulțumirea în rezultatul interacțiunii cu Hutta sau declarații precum: „Nu o simt”, este important să o abordezi corect, metodic și conștiincios, ulterior satisfacția fiindu-ți garantată.

Pentru a activa frecvențele cosmoenergetice, operatorul folosește o cheie verbală, anumite combinații de cuvinte sau imagini mentale. În Hutta, cheia pentru activarea frecvențelor sunt imaginile geometrice (într-un volum tridimensional) aranjate într-o anumită ordine în interiorul grilei separatoare. SEPARATORUL este spațiul care asigură condițiile necesare pentru crearea unei anumite rezonanțe info-energetice.

Separatorul este o proiecție a câmpului de percepție, care este presat de o cascadă de energii Hutta. Operatorul, cu ajutorul atenției (aparatului de asamblare a realității), lasă să ”curgă” în câmpul său doar acele energii (realizează rezonanța frecvenței) de care are nevoie pentru a-și rezolva problemele.

Operatorul știe că prin activarea frecvenței Hutta X, va avea loc o anumită perturbare (vibrație) în câmpul său energetic, și o anumită reacție info-energetică (mulțumită perlei energetice), în urma căreia câmpul său, structural, va începe să vibreze energetic în așa fel, încât să fie creată o stare corespunzătoare tonalității unui organ sănătos, sau tonalității chakrelor care funcționează optim, sau frecvenței echilibrului psiho-emoțional etc. 

Separatorul (o rețea tridimensională care seamănă cu o grilă multicoloră) - este o proiecție a câmpului nostru, care servește la marcarea limitelor lui pentru a-l satura cu o frecvență anumită. Dar câmpul/aura are o formă sferică sau ovală, poate obiecta cititorul… da, așa este, dar din motive practice, dezvoltatorul sistemului a decis să ofere în mod formal (condițional) câmpului energetic imaginea unui paralelipiped, deoarece o formă dreptunghiulară este mai ușor de vizualizat cu aparatul de percepție. De asemenea, grila servește la crearea, în cadrul anumitor limite spațiale, a unui mediu de saturare și ulterior, de funcționare optimă a unei anumite frecvențe (când obiectul de influență este un lac, o pădure, o anumită zonă etc.). Separatorul este umplut cu frecvența configurată de operator. Este suficient să vizualizați, răspândind o imagine grafică a frecvenței în mod uniform în întregul spațiu al rețelei; în viitor, frecvența însăși se va multiplica în întreaga rețea, saturând-o și creând vibrația necesară (un câmp electromagnetic de o anumită oscilație). Grila este un separator de frecvențe, un spațiu izolat, concepută pentru ca operatorul să genereze/concentreze câmpuri electromagnetice, frecvențele Hutta. Separatorul creează efectul unei oale sub presiune, ca într-o saună - ești doar tu și aburul (frecvențele).

Frecvențele Hutta nu sunt statice, așa cum pare. Un operator începător construiește/așează simboluri și le vizualizează static, dar fluxul info-energetic, care conține milioane de variații de frecvențe, coboară ca o ploaie continuă de microparticule (frecvența necesară este selectată folosind separatorul și semnele geometrice). De asemenea, o imagine a frecvenței poate consta din mai multe forme geometrice diferite colorate (sfere, cruci, săgeți), adică în acest caz avem un complex de frecvenţe sau o matrice de frecvenţe. Frecvențele Hutta sunt formațiuni electromagnetice, iar din punct de vedere al formei materiei, au atât o structură de câmp magnetic (câmpuri), cât și una electrică (corpusculară), putând fi percepute de operator atât sub formă de structuri de câmp, cât și sub formă de flux de microparticule.

Sarcina operatorului este să construiască corect o frecvență grafică (saturarea spațiului separatorului), să ”prindă” energetic vibrația frecvenței, să o simtă, și după necesitate să ”acopere/umple” cu această energie obiectul de acțiune, de ex. pe pacient. Operatorul trebuie să învețe să se reducă la dimensiunea atomilor (fotoni) și să intre în această stare. Odată detectată vibrația (vibrația atomilor), operatorul o menține pe toată durata ședinței.

Un operator cu experiență nu are nevoie de imagini; el poate activa frecvența Hutta reproducând vibrația (tonalitatea) frecvenței din memorie sau folosind imaginea ca model. Își umple craniul cu o imagine grafică a frecvenței, apoi percepția trece instantaneu la separator, activând astfel rapid frecvența.

Hutta trebuie să fie simțită! Frecvențele Hutta vor funcționa optim atunci când operatorul se află într-o formă energetică și psiho-fizică normală sau crescută (un câmp eteric puternic și centri energetici funcționali), altfel „cuplarea” nu va avea loc și operatorul nu va putea intra în starea de lucru dorită, nu va putea „simți” și gestiona procesele.

Astfel, pentru funcționarea corectă a frecvențelor Hutta este necesar controlul și gestionarea, iar pentru implementarea acestora, practicantul trebuie să dezvolte cel puțin unul dintre cele cinci simțuri (auzul, vederea, mirosul, tactilul, gustul). De obicei, operatorul simte frecvențele blocului Hutta la nivel tactil - un bun indicator că el interacționează corect cu frecvențele (le exersează sau le aplică). Și anume starea tactilă de căldură corporală, care este asemănătoare senzațiilor de după băile de soare, când te întorci de la plajă seara și în rezultatul porțiunii primite de energie solară îți arde plăcut corpul. Dar există încă două complemente importante, fără de care Hutta nu va funcționa - acestea sunt Intenția și Iubirea.

Este posibil să aveți o întrebare foarte rezonabilă. Ei bine, dacă sursa principală a frecvențelor Hutta este Soarele, atunci care este situația în întuneric, oare funcționează frecvențele noaptea? Fluxul maselor de particule de lumină (fotoni) pe timp de noapte nu se întrerupe, dar este mult mai slab, iar asta nu înseamnă că frecvențele Hutta nu funcționează noaptea. Vladimir Petrov, când a dezvoltat sistemul Hutta, prefera să o facă anume noaptea, deoarece cantitatea de fotoni era mult mai mică, și frecvențele puteau fi mult mai ușor de urmărit (prins) și descifrat.

La lumina puternică, doar fotonii sunt vizibili în ochi (cu cât lumina este mai puternică, cu atât mai mulți sunt), și această lumină împiedică să vezi imaginea din subconștient. Oamenii văd acest lucru ca pe un vis (în acest regim omul reduce tensiunea mentală a gândurilor sale și curenții subconștientului ies la suprafață). Dar autorul Huttei era capabil să lucreze cu curenții subconștientului în realitate - acestea sunt visele lucide în stare de veghe, viziunea energetică a fluxurilor, inclusiv perceperea gazelor încărcate cu fotoni de lumină. Reflecția sau urma info-energetică de pe învelișul particulei de gaz cu fotonul (semnal), care intrând în aparatul de percepție, curge prin canalele nervoase către partea occipitală a cortexului cerebral, unde se formează o scanare similară cu semnalul scanat pe ecranul unui televizor și apare o anumită imagine - semne geometrice colorate ale frecvențelor. În continuare, subconștientul oferă informații despre aceste frecvențe și funcționalitatea lor.

Dar în timpul zilei, intensitatea fotonilor este mult mai mare, și pentru utilizarea frecvențelor Hutta orele de zi sunt mai potrivite.

Fluxul corpuscular al luminii în sine nu este supus controlului. Nu îi putem regla intensitatea și nu-l putem bloca. El curge cu o anumită viteză și va continua să curgă. Dar putem, cu intenția să dăm procesului o orientare informațională specială pentru a obține rezultatul de care avem nevoie, să modelăm situația după bunul plac (analogie cu utilizarea energiei electrice în diferite scopuri).

Mulți oameni se întreabă, cât de puternice sunt frecvențele Hutta în comparație cu frecvențele clasice ale cosmoenergeticii? Întrebarea nu este pusă corect, dar pot spune că puterea lor este măsurată prin nivelul de pregătire și experiența de lucru a operatorului. La un începător nu vor funcționa la fel ca la un operator experimentat, acest lucru este elementar, este o chestiune de experiență și practică.

Atenția, intenția și sentimentul de iubire sunt instrumentele fundamentale ale operatorului pentru gestionarea frecvențelor Hutta sau cherchez la femme

Deci, așa cum am menționat mai sus, este necesar să dezvolți o stare în care să simți că întregul spațiu din interiorul separatorului este umplut cu simboluri geometrice ale frecvenței. Fiecare centimetru cub, fiecare moleculă, fiecare atom din interiorul grilei (inclusiv multitudinea de molecule ale corpului tău) ia forma figurii geometrice a frecvenței. Starea de ieșire la zero, fuziunea completă cu frecvența, tu și frecvența sunteți un întreg. În acest moment nimic nu există decât unitatea cu frecvența. O imersiune totală în sine, în procesul de percepere a frecvenței. Astfel, în stadiile inițiale de aplicare, atingem rezonanța info-energetică de care avem nevoie.

Impactul frecvențelor Hutta este efectuat cu o intenție specifică, pe anumite segmente energetice ale corpului (pe chakre - pentru atingerea unor obiective sociale, pe organe - pentru vindecare, pe zone ale corpului energetic - pentru curățare). Deci rolul important este acordat intenției. Lucrul se desfășoară după principiul „Hutta este plastilină energetică din care poți modela orice”. Și intenția constă din mai multe componente, este o sinteză de motivație, scop, iubire, cunoaștere, voință, încredere, acțiune și rezultat!

Importanța intenției și a stării de iubire (în absența iubirii, ultima poate fi înlocuită cu o stare de calm și echilibru) când interacționați cu frecvențele Hutta este de netăgăduit. Frecvențele Hutta sunt flux, lumină, energie. Iubirea este intenție, puterea cu care modelăm lumina, ”lipim plastilina” și ne creăm propria realitate. Dragostea apare atunci când fluxul ascendent - teluric (prin chakrele de jos) și fluxul descendent - ceresc (prin chakra a 7-a), sau energiile Yin și Yang, sunt în echilibru și armonie. De ce bucatele unui bucătar ies delicioase? Pentru că în timpul preparării, energiile masculine și feminine se aflau în echilibru și armonie, iar IUBIREA curgea prin chakra a 4-a.

Poți avea o tehnică impecabilă de interpretare a unui cântec sau dans, dar dacă un cântăreț sau dansator nu își pune sufletul și emoțiile de iubire în munca sa, interpretarea lor va fi mecanică, uscată și lipsită de viață. Nici cunoștințele enorme, nici experiența, nici calculele corecte nu dau naștere la capodopere. Iubirea, iubirea, iubirea - acesta este sufletul maestrului. Hutta este o femeie, iar femeile trebuie să fie simțite! Dăruiește-i Huttei dragostea ta și vei fi capabil de mari realizări! Iar dragostea este o mare putere, te poate învăța să zbori în cer, să muți munții și să răstorni lumea!

Motivație, scop, iubire, cunoaștere, voință, încredere, acțiune și rezultat - aplicarea cumulativă, combinată a acestor calități permit operatorului să-și îndeplinească obiectivele. Exprimarea unei anumite INTENȚII, împreună cu o puternică ASPIRAȚIE VOLIȚIONALĂ, cu influența IUBIRII și ÎNCREDEREA FERMĂ în rezultatul pozitiv al îndeplinirii sarcinii!

Având un set atât de puternic de instrumente precum grupul Hutta, înțelegând întregul mecanism de acțiune, dar pe scurt - frecvențele sunt o sursă directă de energie pentru toate procesele biochimice din organism și în conformitate cu funcționalitatea frecvențelor descrise (dar poți depăși limita funcționalității și sculpta realitatea ta, întrucât s-a menționat mai sus că frecvențele Hutta sunt mai energice decât informative în comparație cu frecvențele clasice) operatorul prin intenție dirijează procesul de lucru - pentru vindecare, pentru generarea de celule, pentru formarea de substanțe, pentru curățare etc. Poți face o mulțime de lucruri! 

REȚEAUA INFORMAȚIONALĂ

Un alt avantaj al acestui bloc de frecvențe este că operatorul are o gamă largă de frecvențe pentru a rezolva diverse probleme (sănătate, sociale, de mediu etc.). Fiecare imagine a frecvenței este numerotată și are o descriere funcțională, pentru ce lucrează. Se întâmplă, că câteva frecvențe au aceeași funcționalitate și un începător se confruntă cu întrebarea, care este cea mai potrivită frecvență de utilizat?

Cum selectează operatorul frecvența necesară? De exemplu, un pacient are probleme cu sistemul osos. Operatorul are la dispoziție 15 frecvențe diferite pentru a trata această boală. Intenționând să găsească frecvența optimă pentru lucru, racordându-se cu câmpul său energetic, el examinează și „simte” alternativ fiecare dintre imaginile de frecvență pentru a le aplica cu o anumită problemă. Alegerea frecventei dorite are loc atunci cand se atinge cea mai mare rezonanță, cand gradul de senzație (tactil, gustativ, miros, intuitiv) al uneia dintre cele 15 frecvente este cel mai puternic.

Practicanții începători ar trebui să țină cont de faptul că gestionarea energiilor Hutta necesită un consum semnificativ de forță psihică și mentală, în principal pentru vizualizarea separatorului și a frecvențelor și menținerea concentrării. Prin urmare, se recomandă efectuarea în mod regulat a măsurilor preventive și de energizare, folosind frecvențe cosmoenergetice pentru armonizarea și alimentarea câmpului energetic al capului și chakrei a 6-ea. În plus, pentru a obține rezultate optime și pentru o stare psiho-emoțională și energetică echilibrată, practicantul trebuie să alterneze exersarea sau utilizarea frecvențelor Hutta, cu alte frecvențe cosmoenergetice clasice. Acest lucru va ajuta la evitarea unor astfel de dezechilibre în energie și condiții nedorite precum atenția distrasă, depresia, imersiunea profundă în sine, înstrăinarea de lumea exterioară, „blocarea” într-o altă realitate, supraîncărcarea de informații etc. Sportul, mișcarea, o dietă echilibrată, ieșirea în natură și comunicarea cu prietenii vor aduce de asemenea beneficii.

Exersarea Huttei

Inițierile în magistru, matricea magului și Hutta le-am primit în cele trei expediții de vară în 2006, la Meschera, de la Vladimir Petrov. Învățătorul avea abordări originale privind locul și procesul de inițiere. De exemplu, în timpul primei expediții din iunie, el a inițiat Hutta în timp ce noi urmăream filmul iconic de tragicomedie „Kinzaza”. În cea de-a doua expediție, el ne-a inițiat în Hutta fiind într-o stare de conștiință în afara corpului. Când a avut loc cea de-a treia expediție, în iulie, Hutta a fost acordată la Lacul Meteoric, în trei etape, timp de trei zile la rând. Atât filmul „Kinzaza”, cât și Lacul Meteoric nu au fost alese în zadar; ele au transmis în mod clar dramatismul, specificul și ambianța perioadei catastrofelor, despre care Vladimir Petrov ne-a vorbit în mod repetat, când spunea că frecvențele Hutta o să aibă un rol special în timpul cataclismelor viitoare.

După cum zicea Vladimir Petrov, cuvântul cosmoenergetica este de gen feminin, și pentru a cuceri această femeie, este necesar să-i acorzi atenție, să-i faci complimente și cadouri, să ai grijă de ea, adică pentru a obține rezultate serioase în acest domeniu, un cosmoenerget trebuie să se dezvolte, să lucreze în mod regulat și să practice cosmoenergetica. Colegul meu, A. Anfimov, s-a exprimat într-un mod original despre Hutta, și anume: „Ea poate fi dominată (Hutta), dar trebuie să te înțelegi cu ea că se va supune. Și pentru a ajunge la o înțelegere, cu toate că este foarte iubitoare de libertate și încăpățânată, trebuie să te culci cu ea de mai multe ori. Iar Hutta este un super-model care nu se va culca cu un bărbat doar pentru că are apartament și un Bentley! Și Hutta este o femeie foarte devotată. Dacă îți deschizi inima față de ea, ea îți va răspunde la fel. Da, comparațiile pot fi foarte specifice, dar corespund pe deplin realității. Hutta trebuie cucerită!”.

Stimatul cititor de gen masculin, după acestea, poate să exclame: ”Aoleu, îți pui mâinile în cap… domină un matriarhat complet în jur. Doar femei tânjind după atenție și dragoste!:)

Faptul că ai primit titlul de magistru în cosmoenergetică, nu te face imediat un magistru, în ceea ce privește nivelul de operare și măiestrie. Faptul că ai fost inițiat în frecvențele Hutta, nu înseamnă că le vei putea folosi imediat. După cum se spune: „Nu poți frământa pâinea fără dospit” sau, în cazul nostru, nu poți folosi frecvențele fără exersare!

Exersarea frecvențelor constituie procesul de calibrare a frecvențelor externe cu cele interne. Trebuie să trăiești cu Hutta pentru a-i înțelege natura. Dar trebuie să începi cu puțin. Și acest puțin sunt exersările zilnice. Pe parcursul practicii de lungă durată, în subconștientul tău se înregistrează (întipărește) separatorul. Ca și în cazul protecției cosmoenergetului (scoica și piramida), separatorul este construit (integrat) în câmpul energetic la nivel mental, iar în viitor, grila va funcționa autonom, adică nu va fi nevoie să vizualizezi această structură de fiecare dată; ea va fi deja prezentă în câmpul tău (în subconștient) și își va îndeplini funcțiile în mod automat. Îți va fi mai ușor de operat; va fi suficient doar să vizualizezi frecvența de care ai nevoie prin saturarea spațiului din jurul tău cu semnele geometrice corespunzătoare, deoarece știi deja, că separatorul este gata proiectat, este ”la loc”.

În etapele ulterioare de exersare a frecvențelor Hutta, va fi posibilă includerea elementului de flux luminos. În primul rând, vizualizezi imaginea grafică a frecvenței, apoi, când percepi și fixeazi clar frecvența, treci la un alt mod de percepție a frecvenței, și anume lumina. Fiind pe „aceeași lungime de undă” cu frecvența, la unison (de obicei la nivel tactil), identifici frecvența (oscilația) cu fluxul luminos. Vizualizezi un flux luminos puternic care vine de sus și umple separatorul. Astfel, treci de la modul de vizualizare a frecvenței în formă de figuri geometrice, la modul de percepere a frecvenței în forma fluxului de lumină. În viitor, va fi mai ușor să controlezi frecvențele Hutta; va fi suficient să concentrezi fluxul de lumină pe zona-problemă, pe tine, pe un pacient, pe un anumit loc din pădure, pe un lac, respectiv pentru a vindeca un organ, a energiza o chakră, a curăța meridianul energetic sau a reabilita din punct de vedere ecologic zona corespunzătoare.

De obicei, perioada de pregătire și exersare a Huttei durează aproximativ 6-12 luni. Dar timpul de exersare nu se referă doar la ”a sta sub frecvențe”. A fost dezvoltată o metodologie de lucru, dovedită și extrem de eficientă, un set de anumite tehnologii, exerciții și practici, care cultivă calitățile și stările necesare ale practicianului, cu ajutorul cărora, acesta se adâncește în procesele care au loc cu el și învață să gestioneze energiile Hutta, permițându-i să se armonizeze și să se ”înrudească”cu Hutta, să devină un tot întreg, conform principiului „Tu și cu mine suntem de același sânge!”.

Particularitățile funcționării frecvențelor Hutta pe planurile eterice, astrale și mentale și interacțiunea frecvențelor Hutta cu chakrele și corpurile subtile

Omul este o ființă multidimensională. Viața lui evoluează într-o manieră complexă și cu mai multe fațete - în sferele fizic (dens), eteric (energetic), astral (sentimente, dorințe, emoții), mental (gânduri) etc.

Menirea principală a corpului eteric al organismului este de a fi un conducător al fluxurilor vitale de energii, care vin de jos și de sus, și de a le asimila, pentru a le utiliza în continuare de către organismul fizic. Organele și sistemele fizice sunt amplasate în interiorul lui.

Chakrele pot fi comparate cu un robinet de apă, al cărui grad de deschidere sau închidere determină cantitatea de energie vitală, prana, primită de corpul eteric și în consecință, de corpul fizic. Cu cât chakra este mai deschisă (robinetul este deschis), cu atât mai multă energie vitală intră în corpul uman. Există 7 chakre care produc șapte tipuri de energii și le distribuie în întreg sistemul corpului uman.

Frecvențele Hutta aparțin planului eteric, dar asta nu înseamnă că ele au influență doar în sfera eterică (energetică). Cu ajutorul forței psihice, operând cu un complex de instrumente de ordin eteric (centrii energetici ale palmelor mâinilor), astral (sentimente de iubire, inspirație, entuziasm) și mental (imagini mentale), este posibil să influențăm și să obținem rezultate în toate cele trei sfere menționate ale vieții. Astfel, efectele frecvențelor Hutta asupra omului pot fi multidimensionale și variate, conform legii – unde ne este concentrată atenția, acolo curge energia.

Operatorul alege mai întâi obiectul de aplicare (de exemplu, un organ bolnav), apoi ”intră în joc” voința și forța psihică (a 6-a chakră, concentrarea atenției și modelarea procesului) și transferul ulterior al conștiinței în planul eteric, astral sau mental. Starea de „concentrare” produce efectul aplicării câmpului electromagnetic al frecvenței pe obiectul de influență, apoi intră procesul de structurare și modelare, adică conferirea obiectului formei și conținutului, creând realitatea la care tinde operatorul. Dacă dorim să normalizăm și să creștem activitatea chakrelor, vom lucra pe planul eteric. Daca vrem sa corectăm planul psiho-emoțional, sentimentele, dorințele - lucrăm la nivelul planului astral. Dacă, de exemplu, ne propunem să implementăm un proiect, obiectiv de natură socială, construind anumite conexiuni cauză-efect, formând imagini și forme de gândire asociate cu aceasta, operăm în plan mental.

Cum se desfășoară procesul de lucru cu frecvențele Hutta din punct de vedere a celor trei planuri existențiale. Mai întâi este pornit planul mental, operatorul vizualizează și coboară separatorul (imaginea mentală), apoi se acordă cu modelul grafic al frecvenței (imaginea mentală) și îl vizualizează în interiorul separatorului, umplând întreaga grilă. Apoi se declanșează planul astral, operatorul dorește să simtă frecvența și să obțină un anumit rezultat, în acțiune intră intenția și proiecția chakrei a 4-a, sentimentul de iubire (poate fi și o stare neutră). Planul astral provoacă o reacție în corpul eteric, iar practicantul, de obicei la nivel tactil, simte vibrația frecvenței, simte energia curgând prin corpul său eteric. Apoi operatorul efectuează manipulările energetice necesare (focalizarea fluxului pe obiectul de influență și modelarea realității pentru obținerea rezultatului) - toate cele trei planuri sunt implicate aici. În același timp, corpul eteric restructurat provoacă vibrații noi ale creierului. Creierul impulsionează sistemul nervos al organismului să creeze anumite procese biologice în sistemele corpului, circulator, limfatic, hormonal, respirator etc. Și ca urmare, efectul frecvențelor Hutta se manifestă pe plan fizic, durerea dispare, corpul își revine, organul se vindecă etc.

Câmpurile energetice de aceiași calitate se atrag, ca un magnet. Frecvențele Hutta nu fac excepție de la regula dată. Ele creează oscilații în câmpul energetic uman de o anumită tonalitate, care corespund vibrațional unui sistem specific al corpului în plan fiziologic, eteric, psiho-emoțional, astral, cauzal. În mare măsură frecvențele Hutta sunt seturi de frecvențe, care atunci când sunt activate, ca o reacție chimică constând dintr-un număr de elemente chimice, au ca rezultat un anumit efect.

Domeniul de aplicare al frecvențelor Hutta

După cum am menționat mai sus, nu doar autorul sistemului, ci și elevii săi avansați au fost implicați în descifrarea sau dezvăluirea caracteristicilor funcționale ale frecvențelor Hutta. Informațiile au venit în moduri diferite. În primul rând, senzațiile tactile, când la activarea frecvenței, apar reacții în anumite zone ale corpului - căldură, ”pielea de găină”, presiune, activarea chakrelor, meridianelor etc. și pe baza acestor observații, a apărut o înțelegere generală despre funcționarea frecvențelor, cu ce sisteme ale corpului interacționează, organe, chakre, meridiane. În al doilea rând, viziunea energetică, când există o urmărire a proceselor care au loc la nivel eteric în corpul uman, la nivel energetic. Văzătorul observă că prin influențarea unei persoane cu frecvența X se activează a patra chakră, prin activarea frecvenței Z crește luminozitatea aurei în zona plămânilor, iar prin folosirea frecvenței W se ”înviorează” puternic partea superioară a câmpului capului. În al treilea rând, intuiția, clarviziunea sau chiar mai profund, citirea informațiilor din subconștient, când clarvăzătorul este într-o stare specială, somn lucid în regimul de veghe, o combinație de unde beta, alfa și theta ale creierului uman. Există și alte variante de citire a informațiilor.

Toți cei care au fost implicați în interpretarea potențialului frecvențelor Hutta, și-au oferit propria viziune individuală, însă, dacă comparăm în linii generale descrierea particularităților funcționale, toți autorii au o orientare comună a conținutului. Un autor, datorită abilităților sale intelectuale, metodelor și instrumentelor de percepere, poate descrie aceeași frecvență într-un spectru mai larg în comparație cu lucrările altor cercetători. În prezent, lucrările de cercetare privind descrierea potențialului frecvențelor Hutta au fost unite într-un singur întreg. Prin urmare, nu fi surprins când vezi că frecvența are mai multe opțiuni de interpretare, iar aceasta nu este limita, cu o mișcare lejeră a unei baghete magice numită INTENȚIE (sinteza motivației, scopului, iubirii, cunoașterii, voinței, încrederii, acțiunii și rezultatului), diapazonul calităților funcționale poate fi extins, iar frecvența va trata nu numai ficatul și rinichii, ci și întregul tract gastrointestinal, deoarece știm că frecvențele Hutta sunt bogate în energie și nu sunt la fel de informative ca frecvențele cosmoenergetice clasice.

Câteva cuvinte despre funcționalitatea frecvențelor Hutta la propriu. În primul rând, acestea soluționează problemele de sănătate; frecvențele fac față în mod eficient multor boli și disfuncții ale corpului, prin „arderea” vibrațiilor bolnave, deoarece numai în aceste frecvențe există suficientă energie pentru a construe legăturile moleculare sănătoase din nou (amintiți-vă de moleculele de ATP). În timpul tratamentului, se recomandă alternarea frecvențelor Hutta cu cele cosmoenergetice (ședințe separate) - primele vor distruge vibrațiile patologice, iar cele din urmă vor acorda organul-problemă la frecvența de referință. Există frecvențe care stabilizează energiile feminine și masculine, care lucrează cu emoțiile și psihicul, fricile, blocajele, rănile mentale, obiceiurile nocive și depresia. Frecvențe care contribuie la realizarea intențiilor și dorințelor, pe latura socială, sunt ceea ce se numește în mod obișnuit noroc, bunăstare, succes, depășirea obstacolelor, gestionarea situațiilor. Frecvențele Hutta au un potențial puternic pentru eliminarea întregului spectru de influențe energetice distructive - deochi, vrăji, farmece, blesteme etc. În plan energetic ele curăță și normalizează chakrele, meridianele, câmpul capului, alte zone ale aurei, energizează și armonizează puternic, dezvoltă abilități extrasenzoriale. Frecvențele Hutta consolidează legătura cu câmpul electromagnetic al Pământului, echilibrează elementele de stihii, lucrează cu ecologia și vremea, curăță obiectele și spațiile. De asemenea, frecvențele Hutta s-au dovedit a fi excelente în exorcizare.

Pe baza celor expuse, putem susține, că Hutta este o parte a Cosmoenergeticii, un sistem integral de cunoaștere, constând din frecvențe info-energetice de origine solar-terestră (simbioza particulelor de gaze atmosferice și fotoni), precum și din anumite metode și tehnologii de exersare, gestionare și utilizare a acestor energii, datorită activității psihice a operatorului, care poate fi utilizată eficient pentru a rezolva diverse probleme și scopuri în aproape orice domeniu al activității umane.

Hutta, în sensul restrâns al cuvântului, este un set de frecvențe info-energetice (un bloc de matrice de frecvențe).

Dragi colegi, prima parte, generală, a lucrării, care descrie conceptele de bază, principiile și mecanismele de funcționare ale sistemului numit Hutta, se apropie de sfârșit. Următoarea, a doua parte, specială, va fi dedicată problemelor și subiectelor specifice, și anume, diverse tehnici, metode, tehnologii privind etapa pregătitoare a unui operator începător, exersarea separatorului și exersarea frecvențelor, mecanismul de activare a frecvențelor pe alți oameni, cum să lucrezi cu pacienții, procedura de desfășurare a ședințelor terapeutice, cum ar trebui să se comporte operatorul și pacientul în timpul ședinței și după ședință, durata cursului de tratament, caracteristicile lucrului cu paraziții aurali (exorcizare), compatibilitatea frecvențelor Hutta cu alte frecvențe și alte practici, cum să alternați ședințele folosind frecvențele cosmoenergetice, cum să curățați obiecte, spații, cum să structurați apa cu frecvențe Hutta, cum să lucrezi cu suprafețe mari (păduri, lacuri, câmpuri), cum să controlezi vremea, cum să tratezi animalele, specificul desfășurării ședințelor de la distanță, cum poate un operator cu senzații tactile slabe amplifica frecvențele Hutta etc.

În concluzie, aș dori să adaug următoarele. Menținând spiritul geometric în această lucrare, să ne imaginăm, că întregul ciclu de dezvoltare al cosmoenergetului, la figurat, este asemănător cu urcarea unui munte. Primind primele inițieri și primele cunoștințe, cosmoenergetul își începe ascensiunea spre Olimp. Treptat, pas cu pas, lecție după lecție, nivel după nivel, învață Cosmoenergetică. Își mai face pe parcurs doi prieteni de încredere, Zoroastrismul și Floarea de foc. Mai departe, se ridică la astfel de înălțimi, când în drum îi apare o blondă - Hutta. Aceasta este o domniță capricioasă, încăpățânată, explozivă, uneori sălbatică. Doar prin dragoste și muncă zilnică o poți cuceri. Nu o poți lua cu forța, trebuie să o binedispui. Și la un moment dat, călătorul reușește să ia acest vârf - acum are drept însoțitoare două dame credincioase, Cosmoenergetica și Hutta. Și acum, cosmoenergetul fericit, stă în vârful Olimpului, în compania aliaților săi de foc și cu doamnele sale zâmbitoare de ambele părți, strângându-le în jurul taliei, și privind cerul senin și înstelat, cosmoenergetul se gândește, oare ce urmează?

Dragi colegi, vreau să vă urez să urcați în vârful muntelui dezvoltării, să ajungeți la un asemenea nivel de măiestrie și conștiință, când Cosmoenergetica, Hutta și compania, vor rămâne în urmă, iar voi, fluturând mâna către ei, veți trece la Lumină pură, veți fi lăsat singur cu ea și veți fi capabil să o controlați, să o mișcați și să o opriți prin intenție, să vă „sculptați” realitatea așa cum îi place sufletului!

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
cosmoenergetica.ro@gmail.com          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Offline Website Builder