ИНТРО С ИКОНКАМИ

PERCEPEREA REALITĂȚII ENERGO - INFORMAȚIONALE 

Cosmoenergetica


11.07.2019

Autor: Veaceslav Gurschi

 
Se spune că copiii sunt ființe inocente și cu sufletul curat. Una din explicații este că conștiința copilului până la o anumită vârstă (4-5 ani) este pură și ”sintaxa lumii” (”tabloul lumii”) încă nu este formată. Copilul nu știe că copacul este copac, piatra este piatră, apa este apă etc. Această informație îi este imprintată în primul rând de persoanele apropiate – părinți, bunici, frați, mătușe, care-i arată că obiectul cutare se numește așa și are anumite proprietăți, că procesul cutare se cade de făcut într-un mod anumit, ce e bine și ce e rău etc. Restul informației privind interpretarea lumii materiale persoana o primește ulterior de la educatori, învățători, profesori, instructori etc.

Cum se produce ”asamblarea” realității fizice

Probabil cunoașteți cum funcționează dispozitivele radar. Există un emițător de unde care acoperă o suprafață anumită a spațiului ceresc. Prin impulsuri de unde se produce scanarea cerului. În momentul când unda sau raza se ”ciocnește” de un obiect metalic (un avion) are loc un proces reversibil, raza prin reflexiune se întorce înapoi la sursă, semnalând identificarea obiectului.

Asemănător are loc și procesul de ”asamblare” a lumii înconjurătoare. Sistemul nervos central, creierul, sau conștiința, emite în permanență raze de scanare a realității, și prin cele 5 simțuri de bază omul primește informația din mediul extern. Dacă vorbim despre aparatul vizual, unda sau raza electromagnetică emisă de ochi se ”ciocnește” de obiectul din vizor, semnalul se întoarce înapoi și imaginea este procesată de creier. În cazul aparatului auditiv se produce același lucru. Unda audio se întoarce înapoi și datele în formă de sunet sunt prelucrate și interpretate de creier. Tot așa se produce și în cazul gustului, mirosului și senzațiilor tactile sau cutanate. Receptorii (terminațiile nervoase) de pe piele, limbă, și olfactivi, inițial întră în contact cu obiectul, apoi semnalul se duce spre creier, datele se procesează și se dă o lămurire.

Creierul (procesorul și memoria operativă) sau conștiința se folosește de baza de date (”tabloul lumii”) acumulată de om de la naștere. Când omul percepe informație nouă, ceva inedit, conștiința întră în panică și apare starea de frică în fața necunoscutului, deoarece baza de date (hard discul) nu conține careva date despre fenomenul întălnit, nu-l poate inerpreta. Ulterior, după ce noul fenomen este ”pipăit”, studiat, comparat, i se dă o lămurire logică, conștiința se relaxează și în baza de date apare un nou fișier.

Pe noi însă mai mult, ne interesează să privim asupra procesului de ”asamblare” a realității spirituale, unde fiecare obiect, proces, fenomen fizic este energie și informație, microparticulă, câmp electromagnetic sau mai simplu – frecvență.

Omul din punct de vedere spiritual (științific energo-informațional) a fost creat după asemănarea Universului sau Cosmosului. Există lumea interioară și există lumea exterioară, există câmpul energetic interior al omului (aura) și există câmpul energetic exterior sau Universul, micro și macro. Cu alte cuvinte energia și informația din care este format câmpul energetic uman există și în Cosmos.

Energiile libere din univers exercită o presiune continuă asupra energiilor închise în aura omului. Potrivirea dintre vibraţiile interne cu cele externe dă naştere percepţiei şi cunoaşterii. Asamblarea (unirea, alienarea) energiilor este realizată de conștiință, care prin forța psihică, selectează anumite vibraţii exterioare şi le pune în legătură cu gama corespunzătoare de vibraţii interioare. Fiecare din aceste conexiuni dau naştere unui anumit schimb energo-informațional, unei anumite percepții asupra lumii.

Percepția frecvențelor în tradiția cosmoenergetică are loc după același principiu ca și în cazul funcționării radarului. Prin cheia de activare a frecvenței cosmoenergetice se declanșează procesul de emitere a semnalului prin impulsuri vibraționale spre exterior, care va scana spațiul energo-informațional extern întru detectarea unei frecvențe similare. La identificarea frecvenței din spațiul extern, semnalul se va întoarce înapoi la cosmoenerget, totodată prin legea rezonanței se va produce acordarea sau conexiunea celor doi poli, care va porni schimbul energo-informațional sau cu alte cuvinte frecvența cosmoenergetică va fi activată.

Pentru a percepe lumea, frecvențele personale ale omului (nu cele cosmoenergetice, aici ne referim la acea bază de date acumulată de la naștere) întră în unison sau rezonează cu cele exterioare. De fapt oamenii interacționează sau întră în schimb energo-informațional cu un volum (diapazon) foarte limitat de frecvențe care și reprezintă conținutul vieții noastre, în comparație cu oceanul imens de frecvențe care ne înconjoară. Vladimir Petrov, fondatorul Cosmoenergeticii, ne-a oferit posibilitatea de a ieși din acest ”cerc vicios” sau percepție limitată a lumii, astfel încât să putem interacționa cu alte frecvențe și realități.

Microparticulele, câmpurile magnetice (undele) sau frecvențele

Din fizică cunoaștem de dualismul corpuscul-undă a materiei. Atât energia care curge în Univers cât și aura omului ca structură fizică, dispune simultan de proprietăți corpusculare și ondulatorii, adică poate fi privită și există atât în formă de microparticule cât și în formă de unde (câmpuri). În prezenta lucrare unde vorbim despre microparticule totodată ne referim și la câmpuri electromagnetice (particule=unde), și vice-versa.

Pe planeta noastră, într-adevăr, tot timpul ”curge” un fluid constant, dens și variat de microparticule, atât de origine terestră cât și de origine cosmică (eu îl numesc „curentul cosmic“), care menține viața în Univers, aidoma curentului electric, care „inspiră viață“ în aparatele electrice. Acest fluid corpuscular vine de sus și de jos – fotoni solari, gaze terestre, protoni, neitrino, etc. și pentru un cosmoenerget clarvăzător imaginea se prezintă ca un flux de microparticule, flux de lumină, flux de linii verticale fine etc. și ți se pare că are forma unui flux vertical de fulgi mărunți, parcă ninge. Mulți cosmoenergeți pot vedea acest ”curent cosmic”.

Omul ca și aparatele electrice menționate mai sus, poate fi privit ca un mecanism complicat. Din punct de vedere al anatomiei fizice și energetice, organismul omului are diferite sisteme și organe. Aparatul electric funcționează dacă este conectat la rețeaua de energie electrică. Omul la fel, prin anumite prize (chakre) primește din exterior energia necesară pentru viață. Și dacă aparatele electrice funcționează cu același tip de electricitate, calitatea ”curentului electric cosmic” necesar pentru sistemele și organele umane este variată. La nivel energetic plămânii oscilează într-o anumită tonalitate și pentru funcționarea corectă cer energia proprie lor - energia plămânilor, rinichii cer energia rinichilor, splina – energia splinei etc.

Am stabilit că totul ce ne înconjoară și noi inclusiv, suntem compuși fizic din microparticule/unde. Acuma ipotetic să vizualizăm acel ”curent cosmic”, asemenea unei ploi din microparticule, unde fiecare microparticulă convențional are culoarea sa și un conținut informațional special. Observăm că particulele de un anumit spectru de culori, coincid cu particulele (undele) aurei unui om perfect sănătos (frecvența Farun-Buddha). Iar dacă separăm un grup de microparticule de culoare roșie observăm că energetic ele sunt similare cu microparticulele sistemului sangvin al omului sănătos (am folosit culorile pentru o înțelegere mai simplă a procesului).

Meritul remarcabil al lui Vladimir Petrov în descoperirea frecvențelor cosmoenergetice, a constat în măiestria lui de a identifica acele grupuri de microparticule (corpi) în fluxul corpuscular (”curentul cosmic”) sau fluxul de unde și de a găsi chei și mecanisme de sincronizare cu aceleași procese corpusculare/ondulatorii ale sistemului energetic uman.

Mulți cosmoenergeți pot vedea acest flux corpuscular sau ondulatoriu, însă foarte puțini pot opera la nivel de inginer spiritual, de a identifica și selecta calitativ din această masă energo-informațională grupuri omogene de particule/unde pentru utilizarea lor în viață, asemenea părintelui cosmoenergeticii.

Frecvențele cosmoenergetice sunt grupuri omogene de microparticule sau câmpuri/unde electromagnetice de origine naturală, care oscilează într-o anumită tonalitate și fiind sintetizate de om, dau (la ieșire) anumite efecte (de ex. recuperarea organismului).

Cosmoenergetul percepe frecvențele cosmoenergetice nu în formă de fluxuri energetice separate, care ”curg” desinestătător sau independent de el, sau de coconul (câmpul, aura) lui energetic. De fapt, cosmoenergetul percepe AURA ENERGETICĂ PROPRIE structurată de frecvențele cosmoenergetice.

Persoanele care doresc să afle mai multe cunoștințe din domeniul cosmoenergeticii și să le utilizeze cu succes în viață, sunt invitate la cursul de cosmoenergetică, inclusiv în București și Brașov.

Conducătorul Școlii de cosmoenergetică ”Vladimir Petrov”,
Veaceslav Gurschi 


Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Offline Website Creator