ИНТРО С ИКОНКАМИ

SIMBOLUL COSMOENERGETICII 

Cosmoenergetica

21.07.2019

Autor: Veaceslav Gurschi

 
"Limba simbolurilor este adevărată și universală, la fel de valabilă pentru toate timpurile și popoarele." 

V. Shmakov


Din cele mai vechi timpuri, simbolurile exprimă relația dintre lucruri, fenomene și idei, ele sunt importante pentru înțelegerea dezvoltării gândirii umane, artei, obiceiurilor, religiei și mitologiei. Simbolurile servesc drept indicatori și contribuie la înțelegerea mai bună a lumii din jurul nostru și, prin urmare, contribuie la o coabitare armonioasă cu ea.

Simbolul este chintesența sistemului în expresie grafică, care poate fi desemnată prin figuri geometrice, desene, litere, cuvinte. Prin câteva semne simple sistemul poate fi interpretat în mod laconic și succint.

Actualmente suntem în luna iulie 2019. De la crearea de către Vladimir Petrov a Cosmoenergeticii, de la începutul anilor '90, au trecut aproape trei decenii. Ar fi timpul ca minunata știință Cosmoenergetica să aibă simbolul său. Eu, Veaceslav Gurschi, consider, că sistemul de cunoștințe denumit Cosmoenergetica poate fi exprimat grafic după cum urmează:

Cosmoenergetica in Romania

Interpretarea:

Macrocosm - câmp extern, univers, cosmos, frecvențe externe. Câmpul Pământului de asemenea face parte din această categorie, fiind sursa principală a frecvențelor cosmenergetice. Elementele egregoriale întroduse în Cosmoenergetică din alte sisteme de asemenea aparțin factorului extern.

Microcosm - câmpul intern al omului, coconul de energie (aura), frecvențele interne, înțelegerea omului prin prisma universului (macrocosm) în miniatură. Procesele care apar în om sunt analoge proceselor universale și sunt supuse acelorași legi.

Sintetizatorul energo-informațional - (piramida de aur) este un program-mental, sub forma unei piramide, fixat în subconștientul unui cosmoenerget, cu funcția de sinteză a frecvențelor cosmoenergetice și a altor informații primite. La sinteza frecvențelor, în coconul energetic (aura) are loc interacțiunea (sumarea și modularea energo-informațională) energiei cosmoenergetului și a frecvențelor cosmoenergetice externe. Datorită sintezei frecvențelor cosmoenergetice, în centrul piramidei se formează un centru energetic suplimentar "Perla energetică". De asemenea, Sintetizatorul de Frecvențe și Perla servesc ca polarizatori, schimbând calitatea informației energetice care întră în coconul cosmoenergetului din minus, negativ, acid, în plus, pozitiv, alcalin.

Cosmoenergetica este un sistem integral de cunoştinţe, care conţine blocuri sistematizate de câmpuri energetice (frecvențe), anumite metode şi tehnologii de operare şi aplicare a acestor câmpuri energetice cu ajutorul forţei psihice a cosmoenergetului, energii care pot fi utilizate eficient pentru soluţionarea diferitor probleme şi obiective, practic în majoritatea sferelor de activitate socială.

Frecvenţele sunt sistematizate în patru blocuri: Blocul Terapeutic, Blocul Magic, Blocul Magistrului, Blocul Huta. Floarea de Foc și Grupul Zoroastrian sunt practici independente, perfecționate și popularizate de Vladimir Petrov, care la fel fac parte din cosmoenergetică, în sensul larg al cuvântului.

Frecvențele cosmoenergetice sunt grupuri omogene de microparticule sau câmpuri/unde electromagnetice de origine naturală, care oscilează într-o anumită tonalitate și fiind sintetizate de om, dau (la ieșire) anumite efecte (de ex. recuperarea organismului). Acționând la nivel energo-informațional frecvențele produc efecte benefice ulterioare în toate sferele activității umane.

Mecanismul de activare a frecvenței

La activarea frecvenței impulsul vibrațional apare mai întâi în coconul energetic al operatorului prin cheia de activare (parolă verbală sau vizualizare). Inițial frecvența se generează în interior, apoi, conform legii ”atragerii energiilor similare” se produce sincronizarea cu frecvența din exterior, care apasă pe cocon, și informația frecvenței accede în câmpul cosmoenergetului. Această informație, întâi de toate, este sintetizată de centrul piramidei de aur (asimilată și combinată), apoi distribuită în tot coconul energetic, structurându-l sau modulându-l, schimbând sau adăugând calități noi. Procesul este similar cu primirea hranei de organism. În primul rând, hrana (frecvența) întră în tractul gastrointestinal (centrul piramidei de aur, perla energetică), unde este digerată (sinteza frecvențelor), apoi elementele nutritive sunt absorbite în sânge (sinteză de frecvență) și sunt distribuite prin tot corpul (structurarea câmpului).

Cosmoenergetul percepe frecvențele cosmoenergetice nu în formă de fluxuri energetice separate, care ”curg” desinestătător sau independent de el, sau de coconul (câmpul, aura) lui energetic. De fapt, cosmoenergetul percepe AURA ENERGETICĂ PROPRIE structurată de frecvențele cosmoenergetice.

Articole relevante: Protecția cosmoenergetului, Perceperea realității energo-informaționale, Mecanismele de activare și interacțiune a frecvențelor cosmoenergetice, Geneza cosmoenergeticii, Cum funcționează frecvențele cosmoenergetice.

Persoanele care doresc să afle mai multe cunoștințe din domeniul cosmoenergeticii și să le utilizeze cu succes în viață, sunt invitate la cursul de cosmoenergetică, inclusiv în București și Brașov.

Conducătorul Școlii de cosmoenergetică ”Vladimir Petrov”,
Veaceslav Gurschi 

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

No Code Website Builder