ИНТРО С ИКОНКАМИ


IMPORTANŢA LINIEI DE INIŢIERE ÎN COSMOENERGETICA 

Cosmoenergetica in Romania

Odată, la seminarul din 19 ianuarie 2003, care s-a desfăşurat în or. Moscova, Vladimir Petrov, fondatorul cosmoenergeticii, a fost întrebat, dacă cosmoenergetul poate să-şi schimbe învăţătorul, va influenţa asta asupra iniţierilor primite anterior, se vor “păstra” frecvenţele sau nu? Academicianul a răspuns în felul următor: ”dacă de exemplu un student se transferă la o altă universitate de medicină, el oricum va deveni medic, nu-i aşa? Cineva, dacă doreşte să-şi găsească un învăţător mai puternic şi mai experimentat, nu este o problemă, lasă să plece. Însă sunt mulţi cosmoenergeţi înfumuraţi, care devenind magiştri se consideră „buricul pământului”, de la care la mine vin cursanţi, şi spun că au fost iniţiaţi în 15 frecvenţe, însă eu văd că cursantul are doar 2-3 frecvenţe, deci acel magistru nu a fost atent la iniţiere, el doar se consideră „foarte mare şi tare”! Dacă de ex. de la mine va pleca un cursant la un discipol-magistru de-al meu, ultimul nu va fi în stare să facă absolut nimic după mine, iar un alt discipol-magistru va reuşi doar parţial să facă ceva. În cazul dat se are în vedere gradaţia, adică dacă un pacient se tratează la un magistru şi apoi trece la un master, ultimul nu va putea să lecuiască persoana. Altfel vorbind, unde sunt energii mai puternice acolo persoana trebuie să se trateze. Practic acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul iniţierilor.”  

Astfel, vedem, că rangul progresorului şi linia de iniţiere în cosmoenergetică este foarte importantă. Cu alte cuvinte, dacă un cursant al unui magistru, iniţiat de Vladimir Petrov, va pleca sau va continua să se iniţieze la un alt cosmoenerget-magistru de un rang mai inferior, nu va primi nimic de la acesta sau va primi doar parţial, asta în cel mai bun caz. Alegoric să ne imaginăm că cursantul a fost un timp oarecare conectat la o reţea de 1000 de unităţi de putere şi a hotărât să plece la un alt specialist, însă de un nivel mai inferior şi o experienţă modestă, puterea de conectare a căruia constituie doar 200 unităţi. Vă daţi seama ce urmări vor fi pentru bietul cursant. Putem să concluzionăm că, dacă cosmoenergetul din careva motive (de ex. trece cu traiul în altă ţară îndepărtată, sau găseşte condiţii mai avantajoase) vrea să-şi schimbe învăţătorul, el trebuie să-şi găsească un învăţător de acelaş nivel sau de un nivel mai superior. Dacă cursantul care a fost iniţiat în frecvenţe de discipolul lui V. Petrov va dori să plece la un alt învăţător, el va putea trece şi primi iniţieri doar la unul din discipolii lui V. Petrov. Sau altă situaţie, când cursantul a primit frecvenţe de la un magistru iniţiat de discipolul lui V. Petrov, el poate să-şi continuie iniţierile la un alt magistru iniţiat de unul din discipolii lui Petrov V., sau, cel mai bine, să primească iniţieri nemijlocit la unul din discipolii lui V. Petrov, ultimii poziționându-se pe o treaptă mai înaltă.

În lumea occidentală linia de iniţiere reprezintă un concept de cele mai multe ori vag, imprecis, neclar şi uneori chiar confuz.

În schimb în Orient, atunci când facem referire la o transmisie a tradiţiilor spirituale sau mistice, linia de iniţiere devine de o importanţă majoră, deloc de neglijat.
Scrierile orientale vechi susţin că “Mai preţios decăt aurul şi mult mai rar decât acesta este un Maestru care să te conducă la realizarea supremă”.

Ce este linia de iniţiere?

Putem defini linia de iniţiere ca fiind arborele genealogic al studentului, care poate fi urmărit înapoi, în timp, până la întemeietorul sistemului respectiv.

Dacă ne imaginăm în faţa ochilor spirituali sistemul Cosmoenergetica ca fiind un arbore, ce are rădăcini, trunchi, ramuri şi frunze, putem înţelege foarte uşor conceptul de linie de iniţiere. Pentru că rădăcinile reprezintă legătura strânsă pe care o avem cu înaintaşii noştri, cei ce au creat sistemul. Trunchiul copacului reprezintă linia de iniţiere ce permite curgerea sevei, adică a învăţăturilor către noi, cei ce reprezentăm în acest moment ramurile şi mai departe spre rodul muncii noastre spirituale, acestea find considerate aici, în mod evident, frunzele.
Astfel, linia de iniţiere, stabileşte o legătură cu rădăcinile spirituale ale tradiţiei de la începuturile sale, spunând foarte mult despre modul în care se abordează şi exprimă Cosmoenergetica.

De ce este importantă?

Linia de iniţiere este importantă pentru a avea o imagine clară, detaliată, precisă, concisă şi corectă prin care frecvenţele, tehnicile şi învăţăturile respective au ajuns până la magistrul actual. Totodată linia de transmitere reprezintă legătura noastră cu energia specifică a sistemului respectiv, fiecare linie fiind caracterizată de energia sa unică, de învăţăturile sale, de metodele sale de pregătire sau de iniţiere.

Însă mai mult decât atât, linia de iniţiere transmite în mod direct principiile spirituale, frecvenţa energetică, modul în care se execută acea practică, întreaga experienţă şi cunoaştere provenită pe acea linie, până în momentul prezent, pentru ca cel ce o primeşte să aibă o viaţă conştientă, să fie trezit din punct de vedere spiritual.

În Cosmoenergetică rangul magistrului/progresorului şi linia de iniţiere semnifică cu mult mai mult decât a învăţa anumite tehnici. Pentru că rangul şi linia de iniţiere face referire şi la menţinerea nemodificată a frecvenţei energiei cosmice.

Acesta este motivul pentru care vechii Maeştri sugerau elevilor lor să caute o linie de transmisie cât mai scurtă, tocmai pentru ca învăţăturile, tehnicile, iniţierile şi frecvenţa energetică să nu fie modificate în nici un fel.

Cat de important este să avem linia de iniţiere cât mai scurtă?

Am putea considera la o primă analiză, superficială, că lungimea liniei de iniţiere nu este importantă, şi practic nu are absolut nici o importanţă câţi Magiştri se regăsesc între cel iniţiat ultimul pe linie şi inițiator.
Însă, pentru a înţelege mai bine acest aspect o să folosesc un exemplu practic. Mulţi dintre noi îşi amintesc un joc foarte raspândit în copilărie şi anume cel al “telefonului fără fir”. Cel ce începea jocul şoptea în urechea celui ce sta lângă el un cuvânt, fără ca ceilalţi din jur să îl audă. Acesta transmitea mai departe ceea ce a auzit sau a înţeles. Odată ce ultima persoană auzea cuvântul trebuia să îl pronunţe cu voce tare.

Cu cât exista un număr mai mare de jucători, cu atât posibilitatea de a denatura cuvântul original era mai mare. Deseori în această situaţie, ce rezulta la finalul jocului nu seamănă absolut deloc cu ceea ce s-a spus iniţial.

La fel se poate întâmpla şi în transmiterea învăţăturilor şi tehnicilor în Cosmoenergetică. Referitor la importanţa rangului progresorului în cazul iniţierilor în frecvenţe ne-am clarificat deja la începutul acestui articol. Cu cât linia de transmitere a învăţăturilor (teoriei) conţine mai multe persoane, devenind astfel mai lungă, cu atât posibilitatea să lipsească informaţii esenţiale sau să fie informaţii denaturate şi schimonosite este mai mare.

Evident că mai apare şi posibilitatea ca diferiţi magiştri de pe linie, din cauza orgoliului sau sărăciei cunoaşterii primite, să adauge informaţii noi ce nu au absolut nici o legătură cu tradiţia originală, în dorinţa de a umple acel gol pe care îl simt că există. Nespecificând care sunt temeiurile modificărilor şi completărilor noi întroduse, fapt care va duce la o confuzie în rândurile viitorilor practicieni, ceea ce va adânci şi mai mult diferenţa dintre sistemul original şi ceea ce este “adăugat“.

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Designed with ‌

Mobirise.com