ИНТРО С ИКОНКАМИ


YOGA, REIKI ȘI COSMOENERGETICA

Cosmoenergetica in Romania

Yoga reprezintă un sistem de practici (asane, gimnastică, exerciții, meditații) orientate spre desăvârșire fizică și spirituală, de însănătoșire, autonormalizare și armonizare cu mediul înconjurător.

Reiki și Cosmoenergetica se deosebesc de Yoga prin aceea că operatorul (reikistul sau cosmoenergetul) prin forța psihică generează anumite energii de origine naturală sau cosmică pentru a le utiliza în anumite scopuri (curățare energetică, vindecare, armonizare etc.). Aici observăm că reikistul și cosmoenergetul operează predominant în plan energetic (lucrează cu chakrele, meridianele energetice, câmpul energetic). Astfel influențând energetic obținem ulterior rezultate în plan fizic, emoțional și psihic.

Dacă în Reiki operatorul utilizează un singur tip de energie sau Ki (energie universală), apoi în Cosmoenergetică operatorul dispune de o gamă largă de energii, specializate și multifuncționale, denumite frecvențe (deoarece energiile au o anumită frecvență de oscilare). Cosmoenergetica este mai complexă și din punct de vedere că dispune de mai multe metode și tehnici de utilizare a frecvențelor pentru diferite scopuri (terapie, energizare și armonizare a chakrelor, meridianelor, protecție energetică, exorcism, curățare a locuințelor și obiectelor materiale, structurarea apei și produselor alimentare, echilibrarea energiilor masculine și feminine, diagnosticul energetic, vindecarea plantelor și animalelor, rezolvarea problemelor de ordin social, detectarea zonelor geopatogene, lucrul cu fotografia etc.).

În Reiki și Cosmoenergetică poți activa energiile și pe alte persoane, operatorul poate lucra cu pacientul în regim de contact, semi-contact, și non-contact, inclusiv la distanță.

Energia Reiki acționează în regim automat, ea singură găsește problemele și lucrează cu ele, este suficient să o activezi. În Cosmoenergetică rolul intenției este major, operatorul trebuie să conștientizeze procesul de lucru, să știe concret ce rezultat vrea să obțină aplicând anumite frecvențe, să conducă cu procesul de lucru, deoarce din punct de vedere funcțional, frecvențele cosmoenergetice au un spectru mai larg de acțiune, care necesită concretizare.

În Reiki ca să operezi eficient trebuie să fii într-o stare emoțională sau sufletească anumită, să fii plin de iubire/dragoste. În Cosmoenergetică este preferabil să acționezi fiind într-o stare de spirit neutră, fără încărcătură emoțională.

Reikistul când vindecă o persoană trebuie să fie deschis și nu dispune de o protecție. În Cosmoenergetică operatorul dispune de un sistem eficient de protecție care îl apără de energii nocive în caz de ineracțiune cu pacienții și alte persoane în viața cotidiană, de factori ecologici negativi, sau de programe distructive provenite de la specialiști în materii oculte.

În Cosmoenergetică sunt practici unde trebuie de aplicat vizualizări sau imagini-mintale, după principiul ”Energia circulă acolo unde ne este gândul”.

Vedem, că există multe trăsături comune, care ne permit să concluzionăm, că aceste două sisteme, Reiki și Cosmoenergetica, sunt compatibile și se pot complementa excelent una pe alta, cu condiția că se utilizează separat.

Autor: Discipolul fondatorului cosmoenergeticii Vladimir Petrov,
Gurschi Veaceslav

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

HTML Generator