ИНТРО С ИКОНКАМИ


GENEZA COSMOENERGETICII

Cosmoenergetica in Romania

Cum a apărut Cosmoenergetica

Academicianul Vladimir Petrov (22.02.1958 - 05.05.2007), fondatorul noului sistem de cunoştinţe, Cosmoenergetica, a absolvit cu succes universitaea de medicină. Nu a reuşit să lucreze după specialitate, deoarece era atras de alte cunoştinţe. El a realizat, că medicina nu este o modalitate eficientă de a rezolva problemele umane, aceasta nu explică natura a multor fenomene negative în viaţa omului (bolile fizice şi mintale), şi mai mult decît atît vindecarea eficientă a acestora. A fost atras de activităţile de operare cu energiile. A început să studieze practicile shamanice, practicile tabibe (vindecătorilor din Asia Mijlocie), a primit inițieri în diferite școli și centre internaționale de profil: școli de yoga, școli de parapsihologie, școli de bioenergie, diverse centre ezoterice, centre de dezvoltare a capacităților paranormale ș.a.

Este important de menționat faptul, că pe lângă cunoștințele, practicile, metodele și tehnicile obținute de Vladimir Petrov din alte surse, ulterior perfectate și integrate în noul sistem, inițiatorul cosmoenergeticii a mai întrodus în sistemul său și tehnologiile sale energo-informaționale. Fiind o persoană multilateral dezvoltată, cu o voinţă puternică, o persoană activă şi neliniştită, în sensul explorării şi realizării de noi cunoştinţe, cu ajutorul capacităţilor sale extraordinare de operare cu energiile, în primele expediţii din munţii Tien Shan, Cemgansk, şi Cetkalsk, Uzbekistan – aflîndu-se în zone geo-magnetice active, aşa zisele „locuri misterioase” sau „locuri anomalice”, prin cunoaşterea directă, a obţinut informatii despre existenţa altor frecvenţe cosmice. După ce a obținut propriile frecvenţe, a început perioada de verificare şi studiere. Studierea şi selectarea frecvenţelor din zonele anomale, în locurile puterii, testarea şi adaptarea lor, a durat aproximativ până în anul 1994.

Pentru ca cititorul să înţeleagă ce prezintă un astfel de loc de putere, de origine naturală, am să explic. În cazul în care este o rupere a scoarţei pămîntului, magma încinsă, ca transportator enorm de energie, se ridică foarte aproape de suprafaţa planetei, şi energia răzbate în sus, în formă concentrată. Locurile de putere şi locurile de anomalii formează o reţea energetică clară la nivelul cîmpului magnetic al Planetei. Oamenii aflîndu-se în astfel de locuri, sub influenţa curenţilor puternici a energiilor menţionate mai sus, încep să vadă fenomene neobişnuite, primesc informaţii noi, se produc luminări de conştiinţă, insaituri (cunoaşterea directă), se descoperă potenţialul aflat în hibernare, se lărgeşte conştiinţa.

Vladimir Petrov avea abilităţi de a lucra (opera) cu energiile, de a vedea structura lor, le memoriza şi apoi le reproducea. În timp ce studia la locurile puterii unele câmpuri magnetice energo-informaţionale, el a observat, că acestea au o mulţime de similitudini în plan energetic cu cîmpul energetic (aura) al unui om complet sănătos, cu energetica organelor lui şi a sistemelor vitale ale organismului, pentru că fiecare organ, în parte, la nivelul cîmpului său energetic, oscilează într-o tonalitate proprie, adică funcţionează într-o gamă de frecvenţe specifice.

Părintele cosmoenergeticii a format o sinteză din toate cunoștințele obținute și experimentate, inclusiv din realizările și descoperirile sale, și a creat un sistem armonios unic, pe care l-a numit Cosmoenergetica. Frecvenţele au fost sistematizate în patru blocuri de frecvenţe: Blocul Terapeutic, Blocul Magic, Blocul Magistrului, Blocul Hutta. Floarea de Foc și Grupul Zoroastrian sunt practici independente, perfecționate și popularizate de Vladimir Petrov, care la fel fac parte din cosmoenergetică, în sensul larg al cuvântului.

De fapt, tot ce ne înconjoară este energie sau lumină. Totul este compus din lumină. Soarele, planetele, oamenii, animalele, munţii, obiectele materiale emană lumina sa proprie. Lumina sau energia fiecărui obiect oscilează (vibrează) într-o anumită tonalitate. Vladimir Petrov a studiat spectrul luminii şi cîmpul informaţional al Pămîntului, a clasat totul într-o ordine, a sistematizat energiile în blocuri, a găsit cheile de activare şi a elaborat tehnologiile de aplicare (utilizare) a acestor energii, şi astfel a creat Universul său mic, pe numele Cosmoenergetica.

Aşadar, reieşind din cele menţionate mai sus, putem să definim Cosmoenergetica, ca fiind un sistem integral de cunoştinţe, care conţine blocuri sistematizate ale cîmpurilor energetice înconjurătoare, anumite metode şi tehnologii de operare şi aplicare a acestor cîmpuri energetice cu ajutorul forţei psihice a cosmoenergetului, energii care pot fi utilizate eficient pentru soluţionarea diferitor probleme şi obiective, practic în majoritatea sferelor de activitate socială.

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

AI Website Maker