ИНТРО С ИКОНКАМИ

Cosmoenergetica și Karma 

Cosmoenergetica și Karma


17.03.2019

Autor: Veaceslav Gurschi

 
Noțiunea de karma provine din hinduism și religiile orientale, jainism, budism și se inerpretează ca forță impersonală care cântărește toate faptele în decursul vieții și care determină, în ciclul de transmigrare a sufletelor, calitatea vieții următoare.
Karma poate fi tratată din mai multe unghiuri de vedere: filozofic, spiritual, moral, teosofic, ezoteric, energetic etc.

În această lucrare vom examina doar două poziții, karma prin prizma energetică și prin prizma tradiției cosmoenergetice.

I. Cum poate fi privită karma din punct de vedere energetic. Întrebări și răspunsuri

Potrivit concepției karmei, sufletul explorează energiile pe care le cere dezvoltarea sa și pe care nu le-a primit în încarnarea anterioară. Fiecare nouă încarnare presupune cultivarea unor noi calități energetice de către suflet și o anumită acumulare cantitativă deja existentă în matrice, la standardele cerute.

Situațiile care sunt date unei persoane în viață pentru studiu și explorare, contribuie la dezvoltarea tipurilor de energie planificate în sufletul său și o persoană care a trecut prin situațiile date, trebuie să umple matricea sufletului cu un anumit set de energii.

Dacă persoana trece corect situația, matricea este umplută cu energiile necesare. Dacă trece prin situație incorect, produce energii de calitate inferioară celor planificate de programul de bază. Și dat fiind faptul că acestea sunt de calitate inferioară, atunci această energie nu este permisă inițial în matrice, ci se depune pe învelișurile aurei temporar, care se dezintegrează după moarte.

Prin urmare, dacă o persoană nu a cultivat prin situațiile date energiile de care are nevoie într-o singură viață, dacă a produs având libertatea alegerii alte tipuri de energii, atunci, în viața ulterioară, va trebui din nou să facă ceea ce are nevoie, retrăind situații repetate sau similare.

Aceasta este concepția energetică a karmei în linii generale.

De ce persoana trebuie să-și ispășească faptele negative în viața viitoare?
Dacă în aceeași viață ar fi urmat ”reprimările”, pedeapsa ar fi fost prea blândă.
Când omul știe, pentru ce ispășește pedeapsa, acest lucru este retrăit de psihicul său mult mai ușor decât atunci când nu o cunoaște, și efortul sufletului este redus la minimum. De aceea, în prima variantă, el primește o pedeapsă ușoară. Mult mai complicată și mai chinuitoare este îndurarea pedepsei karmice, atunci când omul nu știe de ce apare o anumită situație dificilă în viața sa. Și exclamă de multe ori: - 'De ce sufăr atât de mult, parcă nu am făcut rău nimănui în viață?' Aceste întrebări îl chinuiesc până la sfârșitul vieții, iar sufletul este în continuă căutare.
Sufletul nu trebuie să-și amintească ce este bun și rău, ci ar trebui să simtă și să respingă ceea ce este nevrednic. Și pentru aceasta, în procesul de auto-perfecțiune, el este obligat să acumuleze astfel de energii înalte în matrice, care vor începe să respingă pe toate cele inferioare, și nu pentru că sufletul își amintește că asta nu e bine, ci pentru că tot ceea ce este inferior nu-i corespunde și provoacă respingerea. Și în asta constă puritatea experimentului. Fiind născut în viața viitoare, o persoană nu-și amintește viața anterioară, dar sufletul său își amintește totul și nu-i permite să facă greșelile anterioare, ghidând omul și ”șoptindu-i” prin conștiința sa sau prin vocea sa interioară. Astfel se realizează ascensiunea consecutivă a omului pe scara evoluției spirituale.

Dacă omul nu și-a dat seama nimic în timpul vieții sale, va realiza el incorectitudinea acțiunilor sale după moarte?
Da. După moarte, el înțelege pentru ce este pedepsit și trage concluzii pentru sine. Deși, dacă nu sunt profund conștientizate, atunci în timpul întrupării, când memoria trecutului este blocată, sufletul va repeta aceeași greșeală. Dacă conștientizarea se produce la nivelul corect al înțelegerii, adică destul de adânc, atunci într-o nouă încarnare, ea nu repetă greșelile anterioare și întrerupe lanțul dependenței karmice într-o direcție sau alta.

Știm că, în sensul comun al cuvântului, pocăința unei personae, înseamnă recunoașterea păcatelor sale. Și ce reprezintă pocăința din punct de vedere energetic?
Pocăința este o purificare. O parte neânsemnată din karmă este ”anulată”. Însă restul ”debitului” karmic rămâne, deoarece datoriile karmice urmează să fie returnate tuturor.

II. Karma în tradiția cosmoenergetică

În tradiția cosmoenergetică noțiunea de ”Karmă” este simplificată și modernizată. În prezent, cuvântul "Karma", poate fi înlocuit cu cuvintele "moștenire genetică" și "condiţiile de naștere a persoanei". De exemplu, copilul născut într-o familie unde mama a fost în trecut prostituată și tata – interlop, va avea o ”încărcătură” genetică corespunzătoare și viața lui va fi complicată atât din punct de vedere situativ, cât și din punct de vedere fizic, emoțional, mental și energetic (cele patru sfere existențiale ale omului).

Trebuie să înțelegem că Karma, ca atare, nu este un instrument de pedeapsă, ci un instrument de corecție a persoanei. Dacă persoana dintr-un motiv anume a realizat şi s-a pocăit și a fost capabilă de a-şi corecta gândurile, emoțiile și acțiunile, atunci karma și-a îndeplinit funcția și poate fi considerată că a fost ispăşită.

În cosmoenergetică există două frecvențe care au acțiunea de a lucra cu anumite aspecte legate de karma omului, este vorba de frecvența Sutra-Karma și Farun-Buddha (inclusiv toate frecvențele Blocului Buddhist care se activează prin Farun-Buddha).

Omul în viața sa face lucruri bune și rele, acumulează karma atăt "pozitivă" cât și "negativă". Frecvenţa Sutra-Karma permite doar să înlocuiască una cu alta, fără a aștepta moartea fizică a omului. Dar această frecvenţă nu oferă instant persoanei nici înțelegerea (conştientizarea), nici remușcarea, nici schimbarea, ci doar un ajutor temporar. Acordă persoanei încă o șansă și un imbold de a se corecta.

Sutra-Karma acționează diferit în spațiu și timp. Unele efecte pot fi spontane, altele să curgă o perioadă mai îndelungată de timp. Totodată, la nivel energo-informațional, sub acțiunea frecvenței, în sistemul genetic, se pot declanșa procese de anulare a anumitor păcate săvârșite de raprezentanții generațiilor anterioare (bunei, străbunei, stră-străbunei etc.), atât pe linia maternă cât și paternă.

Și dacă să vorbim despre karmă în linii generale, aici mai trebuie să menționăm despre programele negative ancestrale, de exemplu ”Blestemul ancestral”, care poate fi eliminat parțial sau complet cu ajutorul frecvenței 1 Magic sau alte frecvențe de curățare.

Noţiunea ”Blestemului ancestral”, la majoritatea oamenilor se asociază cu Karma. După cum s-a menționat mai sus, în timpurile noastre, în legătură cu tranziţia epocilor, şi din cauza altor pricini, noţiunea de Karmă s-a transformat şi s-a simplificat. În prezent tot mecanizmul complicat al interacţiunilor karmice se poate de rezumat la noţiunea de EREDITATE şi condiţiile de creştere, educare. Blestemul familial, în perioada actuală, poate fi definit ca totalitatea de condiţii inegale, comparativ cu alţi oameni, ce ţin de faptul unde şi în ce familie persoana s-a născut, dacă este înzestrat cu careva aptitudini, talente, capacităţi, dacă s-a născut sănătos sau nu, ce trasături de caracter are din naştere etc.

Din categoria problemelor karmice mai fac parte bolile fiziologice și disfuncțiile de ordin mental, care se transmit din generație în generație la nivel genetic. Aici iarăși ne pot veni în ajutor frecvențele terapeutice din Blocul Buddhist, care au un spectru larg de acțiune, inclusiv în taratarea bolilor transmise genetic.

Frecvența Sutra-Karma se activează prin parolă şi se utilizează pentru a înlocui karma "pozitivă" și "negativă”, prin compensarea parțială a acesteia.

Cosmoenergeții nu o utilizează intenţionat, deoarece frecvența, când este necesar, se deschide singură în timpul şedinţei, în mod spontan. În caz de activare conștientă, frecvența se utilizează pentru un anumit pacient (în cazuri grave, când avem rezultate slabe) doar o singură dată, prin contact, se dă în aură, în rezonator, de obicei la sfârșitul şedinţei. Sutra- Karma nu poate fi închisă. În caz de activare conștientă sau spontană a frecvenței Sutra- Karma, de obicei, pacientul are o reacţie emoțională pronunțată (râsete, plâns, furie, apatie, timiditate, depresie). Acesta este un semn că frecvenţa lucrează în măsură deplină. Această manifestare nu este neapărată pentru toată lumea, la cineva frecvența poate lucra neobservat.

Vladimir Petrov, fondatorul cosmoenergeticii, în ultimii ani a mai adăugat frecvenței Farun-Buddha calități noi, ce țin de procesele karmice în viața unei persoane. Și aceste efecte ale frecvenței se autodeclanșează în mod spontan. Nu se cere formularea unei intenții în acest sens. Au loc procese asemănătoare ca și în cazul frecvenței Sutra-Karma. Persoana începe să plângă sau îi curg lacrimi din ochi, sau emoții de bucurie, râde etc.

Conducătorul Școlii de cosmoenergetică ”Vladimir Petrov”,
Veaceslav Gurschi 


Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Offline Website Builder