ИНТРО С ИКОНКАМИ

COSMOENERGETICA ȘTIINȚIFICĂ. CERCETĂRI ȘI STUDII ALE FRECVENȚELOR (PARTEA II)

21.11.2020

Autori:
Dana Boșcor
Prof.univ.dr.ec.,
terapeut, master în cosmoenergetică
Ioan Curta 
Doctor inginer,
cercetător și inventator de dispozitive biomedicale,
autor de lucrări științifice, laureat a mai multor premii
și distincții pe plan național și internațional
Prezentare Ioan Curta 


În partea a doua a acestui articol vom încerca să arătăm modul în care frecvențele influențează câmpul energetic al celui care le generează - numit în continuare terapeut cosmoenerget. Primul autor al acestui articol a deschis frecvențele în toate cele trei ședinte ale experimentului, dar din păcate nu au fost făcute măsurători înainte și după ce a deschis frecvențele decât în două din cazuri. O întâmplare fericită a făcut ca în arhiva măsurătorilor făcute cu aparatul BioWell să regăsim o măsurătoare făcută primului autor în 2016, în timpul primului curs de cosmoenergetică, măsurătoare care poate fi folosită ca un reper despre nivele energetice inițiale, înainte de a poseda tehnica activării frecvențelor cosmoenergetice. Vom arăta pentru început comparativ modificarile de câmp energetic observate asupra terapeutului (primul autor) înainte și după cea de a doua ședință a experimentului.

Fig. 8

Fig. 8. Diagrama energetică comparativă – se pot observa modificari minore în diagrama energetică a terapeutului înainte și după activarea frecvențelor 

                  Fig. 9

                                  Fig. 10

Fig. 9. Ședința 2. Compararea principalilor indicatori: nivel de stres, energie, echilibru stânga/dreapta, echilibru organe    
Fig 10. Ședința 2. Aliniamentul centrilor energetici (chakre)

                                                 Fig. 11.1

                                                 Fig. 11.2

Fig. 11.1 și 11.2 Echilibrul energetic a 31 organe și sisteme

În Fig. 8 putem observa diferențe minore între cele două măsurători, diferența pe care o putem nota este în zona glandei tiroide, pentru care energia scade pe partea stângă și crește pe partea dreaptă.

În Fig. 9 se observă o ușoară scădere a nivelului de stres, o creștere nesemnificativă a nivelului general de energie, o îmbunătățire a echilibrului stânga/dreapta, și mai ales o îmbunătățire a echilibrului energetic general al organelor.

În Fig. 10 putem constata o aliniere mai bună a centrilor energetici după ședința de activare a frecvențelor.

În Fig. 11.1 și 11.2 observăm un numar mai mare de dezechilibre la sfârșitul ședinței de lucru, și o scădere a energiei după ședința de lucru în sistemul nervos - invers decât la pacient. Putem emite ipoteza că această scădere de energie în sistemul nervos este cauzată de efortul depus pentru generarea și susținerea frecvențelor. Cu siguranță este nevoie de un număr mai mare de măsurători, efectuate asupra mai multor terapeuți, pentru a vedea dacă este un fenomen punctual sau unul general specific.

O altă explicație ar putea fi emoția primelor măsurători care ar putea să nu fie relevante, și să genereze o anxietate de performanță.

În cadrul celei de a treia ședințe din cadrul acestui experiment au fost măsurați de asemenea parametrii terapeutului înainte și după activarea frecvențelor. 


                                                                                                                                     Fig. 12

Fig. 12. Ședința 3. Diagrama energetică comparativă – se pot observa mai multe modificări în diagrama energetică a terapeutului față de ședința precedentă.

                    Fig. 13

                                Fig. 14

Fig. 13. Ședința 3. Compararea principalilor indicatori: nivel de stres, energie, echilibru stânga/dreapta, echilibru organe
Fig. 14. Ședința 3. Aliniamentul centrilor energetici (chakre)

                                             Fig. 15.1

                                             Fig. 15.2

Fig. 15.1. și 15.2. Echilibrul energetic al organelor interne

În urma măsurătorilor făcute asupra terapeutului în a treia ședință a experimentului, putem observa mai multe diferențe decât la experimentul anterior, pe care le apreciem ca pozitive.

Astfel în Fig. 12 putem constata diferențe de energie în zona tiroidiană, spre deosebire de cazul precedent, creșterea este pe ambele părți stânga si dreapta.

Conform Fig. 13 nivelul de stres se diminuează, energia crește, iar echilibrul stânga/dreapta și echilibrul organelor interne se îmbunătățește.

Fig. 14 arată faptul că aliniamentul centrilor energetici este mai bun după activarea frecvențelor, fapt constatat și la măsurătorile de la ședinta 2.

În Fig. 15.1 și 15.2 putem observa o îmbunătățire vizibilă a echilibrului organelor interne, rămânând doar în 2 cazuri din 31 un ușor dezechilibru.

Următoarele figuri arată diferențele dintre măsurătoarea din 2016 față de ultima măsurătoare, din ședința a treia, efectuată în 2020, practic arătând modul în care s-a schimbat enegetica terapeutului în urma practicării cosmoenergeticii.  

                                                                                                                                     Fig. 16

Fig. 16. Linia în culoare ocru la primul curs de cosmoenergetică (2016), linia albastră 2020 - după 4 ani de practicare a cosmoenergeticii.

                                             Fig. 17.1

                                             Fig. 17.2

Fig. 17.1. și 17.2. Echilibrul energetic al organelor interne 2016 stânga, 2020 dreapta.

În Fig. 16 se poate observa faptul că energia scăzută a glandelor din sistemul endocrin –hipotalamus, epifiză, și troidă constatată la măsurătoarea din 2016, a revenit la o valoare normală, fapt ce poate fi pus pe seama practicării cosmoenergeticii.

Constatăm și în această analiză comparativă faptul că energia din sistemul nervos este mai mică în 2020, după generarea și menținerea frecvențelor cosmoenergetice.

Adaugăm un tabel cu principalele valori ale acestor două momente situate la o distanță de 4 ani în timp: 

Observăm o crestere de la 4,5 la 6,84 a energiei glandei tiroide!!, și o creștere de la 4,56 la 6,2 a energiei glandelor suprarenale. Întrebarea care poate fi pusă este dacă terapeutul nu a rezonat emoțional/empatizat cu pacientul și a amplificat tratamentul prin creșterea energiei în propriul corp. Pe măsură ce se vor face mai multe măsurători poate vom putea să determinăm proveniența energiei la activarea frecvențelor și modul cum aceasta produce modificări în câmpul energetic al diadei terapeut pacient. O concluzie certă poate fi trasă doar în urma unor teste riguroase, efectuate în orb sau dublu orb.

Concluzii

Principalul avantaj al cosmoenergeticii este posibilitatea de autovindecare cu ajutorul frecvențelor în care cosmoenergetul este inițiat, acesta preluând controlul asupra procesului de vindecare. Fiecare cosmoenerget devine propriul său terapeut sau poate apela la terapiile realizate de alți terapeuți cosmoenergeți. Aici apare în cosmoenergetică noțiunea de paritate de probleme - dacă terapeutul are o problemă de sănătate similară cu a pacientului, prin activarea frecvențelor, apare efectul de sinergie, înregistrându-se progrese remarcabile în vindecare. Efectul oglinzii, menționat în cosmoenergetică este validat prin acest experimente deoarece se observă o îmbunătățire a stării de sănătate a terapeutului și o creștere a nivelului energetic. Efectele benefice ale tratamentului pentru pacient se transferă și asupra terapeutului. Această ipoteză a fost demonstrată prin rezultatele obținute de către terapeut după realizarea tratamentelor și anume scăderea numărului organelor aflate în dezechilibru și îmbunătățirea semnificativă a energiei glandei tiroide și a celorlalte organe unde s-a lucrat și cu pacienta.

Experimentele realizate au demonstrat că o singură ședință de cosmoenergetică determină o reducere a nivelului de stres pentru pacient, o creștere a nivelului energetic și o echilibrare a chakrelor iar numărul organelor și sistemelor care prezintă dezechilibre se diminuează semnificativ. Aceste rezultate înregistrate de aparate au fost confirmate și de pacientă, care a simțit o îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate după cele 3 ședințe terapeutice. După primul experiment, numărul organelor aflate în dezechilibru s-a redus considerabil de la 11 la 3 iar după al doilea experiment de la 6 la 1. Se remarcă și menținerea în timp a efectelor tratamentelor cu frecvențe cosmoenergetice, ipoteză susținută de rezultatele prezentate în articol.

În timpul tratamentului cu frecvențe terapeutul intră într-o stare meditativă iar activarea frecvențelor se aseamănă cu o ”îmbrățișare” energetică a pacientului. Terapeutul vede frecvențele ca linii verticale sau ca fascicule de lumină și pătrunde într-un univers plin de culoare și direcționează frecvențele cosmoenergetice către pacient cu intenția de a vindeca anumite probleme, folosind frecvențe specializate. Efectul direcționării frecvențelor către organele afectate se observă în rezultatele pozitive înregistrate de aparatele folosite. În cosmoenergetică, intenția este un factor important în succesul tratamentului dar și mai important este altruismul, adică implicarea terapeutului cu inima deschisă în procesul de vindecare. În timpul ședinței terapeutul nu se mai gândește la propria persoană ci direcționează toate resursele către pacient și primește de la univers tot ceea ce dăruiește - iubire și comuniune. O ființă spirituală îi ajută pe ceilalți oameni și în acest fel se conectează la Dumnezeu.

Rezultate spectaculoase se înregistrează, așa cum rezultă din experimentele realizate, și pentru terapeut și pentru persoanele care practică cosmoenergetica de mai mult timp. Echilibrarea și alinierea aproape perfectă a chakrelor, rezolvarea tuturor problemelor de sănătate sunt o realitate de necontestat. Toate aceste avantaje completează o stare de bucurie permanentă pe care o resimte terapeutul, starea de recunoștință și de iubire profundă.
Unii oameni simt că s-au vindecat iar încrederea în procesul de vindecare este cea mai importantă iar alții au nevoie de validări științifice. Aparatele folosite în aceste experimente oferă validările științifice ale eficienței folosirii frecvențelor cosmoenergetice.

Dincolo de măsurători științifice și validări se dezvăluie lumea fascinantă a cosmoenergeticii și începi să realizezi o călătorie către o destinație aparent necunoscută dar în care te bucuri în fiecare clipă de frumusețea călătoriei și de toți cei cu care ești conectat și care te însoțesc în această călătorie.

Cu ajutorul cosmoenergeticii intențiile tale devin realitate, ajungi să creezi realitatea și să te integrezi în Univers, unde există ordine și armonie deplină.

Gândurile, emoțiile și dorințele ne pot schimba vibrația. Dacă înlocuim frica, rușinea, furia și răzbunarea cu dragostea și compasiunea ne vom bucura de o energie bună iar viața va curge ca un râu de munte ale cărei ape reflectă razele binefăcătoare ale soarelui.

Fiecare om deține controlul asupra propriului proces de vindecare iar redobândirea echilibrului emoțional se face în primul rând prin iertare și apoi prin iubirea necondiționată care presupune renunțarea la atașamente și control și te conectează la Divinitate.

O a treia forță vindecătoare din univers, după iertare și iubire este capacitatea omului de a dărui iubire și compasiune, respect și apreciere.

Drumul către iubirea necondiționată și sprijinul oferit celorlalți începe cu iubirea de sine.
Experimentele realizate validează puterea vindecătoare a frecvențelor cosmoenergetice și confirmă ceea ce fiecare cosmoenerget simte în interiorul său - că suntem lumină, energie și informație și că putem să ne autovindecăm și să contribuim și la vindecarea celorlalți oameni.

Dorim să mulțumim colegilor cosmoenergeți de la Brașov care au participat la realizarea experimentelor, conducătorului Școlii de cosmoenergetică ”Vladimir Petrov” (site: www.cosmoenergetica.ro), domnului Slava Gurschi, pentru suport și îndrumare și doamnei terapeut Tatiana Baghici pentru sfaturile legate de realizarea tratamentelor necesare desfășurării experimentelor.

Bibliografie:

Bosancu D. ( 2003) Ghid de medicină cuantică, Ed Curtea Veche
Braden G. (2016) Secretele pierdute ale rugăciunii, Ed. For You
Gerber R. (2005) Medicină vibrațională, Ed. Elit
Gurschi V. (2019) Cosmoenergetica. Manual pentru cosmoenergeți începători și practicieni
Drouot P. (2009) Vindecare spirituală și nemurire, Ed. Adevăr divin
Martina R. (2013) Echilibrul emoțional. Calea spre liniște și armonie lăuntrică
Mândrea L., Curta I. (2019) New methods to increase the human balance and self control Proceedings of the International Conference on Business Excellence, vol 13
Mândrea L., Curta I., Chirilă A., Deaconu D.,(2019) The excellence as a habit - The thyroid repair, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, vol 13
Trandafir T., Gheorghiu M.,(2012) Întroducere în medicina vibrațională, Ed. Dao Psi 

Adresa

Republica Moldova
mun. Chișinău

Contact

veaceslav.gurschi@gmail.com
Tel: +373 690 54 797      
Skype: vyacheslav.gurski          

Links

https://www.facebook.com/
vyacheslav.gurski
http://cosmold.ucoz.ru

Website was created with Mobirise